In dit artikel gaan we in op de vraag: wat is dividend. Alle basisinformatie over wat dividend is, kun je vinden in dit artikel!

Wat is dividend?

Dividend is de uitkering van een deel van de winst van een bedrijf aan de aandeelhouders. Dividenden kunnen worden uitgekeerd in contanten of in de vorm van extra aandelen.

Hoe werkt dividend?

Wanneer een bedrijf winst maakt, kan het bedrijf eigenlijk twee dingen met deze winst doen. Allereerst kan het bedrijf ervoor kiezen om het geld terug te investeren in de onderneming. Dit geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor uitbreiding of het afbetalen van schulden. Daarnaast heeft een onderneming ook de mogelijkheid om de winst uit te keren aan aandeelhouders. Dit wordt dividend genoemd. Gewone aandeelhouders komen voor dividend in aanmerking zolang zij het aandeel bezitten vóór de ex-dividenddatum.

Hoe en wanneer wordt dividend uitgekeerd?

Dividend wordt uitgekeerd onder deze voorwaarde:

 • Zowel het bedrag als het tijdstip van de dividenden worden bepaald door de Raad van Bestuur.
 • Naamloze vennootschappen keren dividend meestal uit op kwartaal-, of jaarbasis.
 • De meeste dividenden worden aangekondigd door grote en gevestigde “blue chip”-bedrijven (bijv. P&G, McDonald’s).
 • Dividenden worden vaak uitgekeerd wanneer een bedrijf niet in staat is om geld te herinvesteren tegen een hoger tarief dan de aandeelhouders.
 • Het belangrijkste voor beleggers is dat de dividenden van goede bedrijven voorspelbaar en duurzaam zijn. Sommige bedrijven, zoals Coca-Cola, keren al meer dan een eeuw ononderbroken dividenden uit op gewone aandelen.

FAST FACT: Coca-Cola betaald al sinds 1893 ieder jaar dividenden uit.

Geschiedenis van dividend

In de financiële wereldgeschiedenis was de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) het eerste beursgenoteerde bedrijf ooit die regelmatig dividend uitkeerde. De VOC keerde gedurende bijna 200 jaar van haar bestaan (1602-1800) jaarlijks dividend uit ter waarde van ongeveer 18 procent van de waarde van de aandelen.

Belangrijkste formules

Als het om dividend gaat zijn de volgende formules belangrijk:

 • Dividend Yield = Dividenden/Aandelenprijs
 • Dividend Payout Ratio = Dividenden/Netto inkomen

Waarom betaald een bedrijf dividend?

Ondernemingen betalen dividenden uit om uiteenlopende redenen. Deze redenen kunnen verschillende effecten hebben op beleggers.

Dividenden kunnen door de aandeelhouders worden verwacht als een beloning voor hun vertrouwen in het bedrijf. Het management van het bedrijf kan dit gevoel proberen te belonen door een solide track record van dividendbetalingen te creëren. Dividenduitkeringen stralen een positief beeld uit van een onderneming en helpen het vertrouwen van beleggers in stand te houden.

Een verlaging van het dividendbedrag of een besluit om geen dividenden uit te keren, hoeft zich niet noodzakelijk te vertalen in slecht nieuws over een bedrijf. Het kan zijn dat het management van het bedrijf betere plannen heeft om het geld te investeren, gezien de financiën en activiteiten van het bedrijf. Het management van een bedrijf kan er bijvoorbeeld voor kiezen om te investeren in een project met een hoog rendement dat het potentieel heeft om de winst voor aandeelhouders op de lange termijn te vergroten, in vergelijking met de kleine winsten die ze zullen realiseren via dividenduitkeringen.

Belangrijke dividend data

Voordat dividend uitbetaald kan worden, moet dit eerst worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het bedrijf. Voor een naamloze vennootschap (NV) zijn vier data van belang met betrekking tot dividenden:

 • Declaratiedatum: dit is de dag waarop de Raad van Bestuur zijn voornemen aankondigt om een dividend uit te keren. Op die dag wordt een verplichting gecreëerd en neemt de onderneming die verplichting op in haar boeken. De onderneming is vanaf dat punt namelijk geld verschuldigd aan de aandeelhouders.
 • In-dividenddatum: Dit is één handelsdag voor de ex-dividenddatum. Op deze dag wordt het bedrag dat aan dividenden uitgekeerd gaat worden, verwerkt in de aandelenprijs. Het is namelijk bekend dat de aandelen een dividend gaan ontvangen. Om deze reden is de investeerder bereid om meer te betalen voor het aandeel.
 • Ex-dividenddatum: Dit is de dag waarop de aandeelhouders worden vastgesteld om te kijken wie recht hebben op het laatst vastgestelde dividend. Bestaande aandeelhouders zullen het dividend ontvangen, zelfs als zij de aandelen op of na die datum verkopen. Terwijl iedereen die de aandelen heeft gekocht het dividend niet zal ontvangen. Het is vrij gebruikelijk dat de koers van een aandeel op de ex-dividenddatum daalt met een bedrag dat ongeveer gelijk is aan het dividend dat wordt uitgekeerd. Dit bedrag is namelijk hetzelfde als de daling van het eigen vermogen, door het uitbetalen van dividenden.
 • Boekhoudkundige sluitingsdatum: Wanneer een bedrijf een dividend aankondigt, zal het ook de datum aankondigen waarop het bedrijf tijdelijk zijn boeken zal sluiten voor aandelenoverdrachten, wat gewoonlijk ook de registratiedatum is.
 • Betaaldatum: Dit is de dag waarop de dividendcheques daadwerkelijk aan de aandeelhouders zullen worden verzonden of waarop het dividendbedrag op hun bankrekening zal worden bijgeschreven.

Welke bedrijven betalen dividend?

Grotere bedrijven die al een marktaandeel hebben veroverd hebben vaak meer voorspelbare winsten. Deze bedrijven zijn vaak de beste dividenduitbetalers. Doordat deze bedrijven al een groot marktaandeel hebben, kunnen zij hun winsten niet allemaal meer in het bedrijf steken voor groei. Om deze reden kiezen ze ervoor om een groot deel van de winst uit te keren aan de aandeelhouders. Bedrijven in de volgende sectoren staan voornamelijk bekend om hun hoge dividenden:

 • Olie en gas
 • Banken en financiële instellingen
 • Gezondheidszorg en farmaceutica
 • REIT’s

Start-ups en andere snelgroeiende bedrijven, betalen vaak minder of geen dividend uit. Deze bedrijven zitten namelijk nog in een vroeg ontwikkelingsstadium, waardoor ze veel geld nodig hebben om een marktaandeel te kunnen veroveren. Zelfs winstgevende bedrijven in een vroeg of midden stadium vermijden dividenduitkeringen als zij streven naar een meer dan gemiddelde groei. Deze bedrijven willen liever hun winsten weer in het bedrijf investeren in plaats van dividenden uit te keren.

Bekijk ook:

Beste dividend aandelen (2022) || De 10 beste voor 2022!

Dividend beleggen [2022] || Een goede beleggingsstrategie?


Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is dividend?

Dividend is een uitkering van contanten of aandelen aan de aandeelhouders van een bedrijf. Gewoonlijk worden dividenden betaald uit de ingehouden winst van een onderneming.

Hoe werkt dividend uitkering?

Wanneer een bedrijf winst maakt, kan het bedrijf herinvesteren of dividend uitbetalen. Dividend wordt uitgekeerd aan de huidige aandeelhouders.

Op welke datum moet je een aandeel bezitten om dividend te ontvangen?

Om dividend te ontvangen moet je het aandeel bezitten op de ex-dividenddatum. Dit is de dag waarop de aandeelhouders worden vastgesteld om te kijken wie recht hebben op het laatst vastgestelde dividend. Bestaande aandeelhouders zullen het dividend ontvangen, zelfs als zij de aandelen op of na die datum verkopen.

Author

Tom Otto is een gepassioneerde bedrijfskundige met een gespecialiseerde focus op beleggen. Met deze website wil hij het voor iedereen makkelijker maken om te beginnen met beleggen. Tom gelooft in beleggen voor de lange termijn en zijn favoriete quote die dat helemaal samenvat is: "The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient". Met een sterke interesse in waardebeleggen en ETF's heeft Tom zichzelf verder ontwikkeld door het uitgebreid bestuderen van klassiekers zoals 'De Intelligente Belegger' en het volgen van de inzichten en strategieën van Warren Buffett.

Write A Comment