In dit artikel gaan we het hebben over veilige beleggingen in 2022. Je leest het overal: beleggen kent risico’s. Maar wat nou als je wel wilt beleggen, maar dan wel met minimale risico’s. Je hoeft je geen zorgen te maken, er zijn namelijk ook relatief veilige beleggingen. Bij deze beleggingen kun je profiteren van het hogere rendement van beleggen ten opzichte van sparen, maar dan met weinig risico’s. De veilige beleggingen die in dit artikel aan bod komen zijn: veilige aandelen, preferente aandelen, obligaties, vastgoed en goud.

Wat houden veilige beleggingen in?

In dit artikel kijken we naar een aantal veilige beleggingen. Maar bedenk wel, een lager risico betekent over het algemeen ook een lager rendement. Wanneer jouw definitie van een veilige belegging is “ik wil nooit geld verliezen” dan zijn er relatief weinig veilige beleggingen. Dit type veilige beleggingen is voornamelijk interessant op de korte termijn en deze investeringen zijn vaak belangrijk wanneer je het geld op korte termijn ook weer nodig hebt.

Bij het beleggen op de lange termijn (5 of meer jaar) zijn aandelenbeleggingen met lage kosten, zoals indexfondsen, vaak een betere keuze. Dit zijn ook veilige beleggingen, maar het blijven producten die net zoals aandelen op korte termijn verhandelbaar zijn en dit zorgt altijd voor een hoge volatiliteit.

Hierboven hebben we al gezegd dat een investering niet veilig is als de investering veel risico met zich meebrengt. Maar was is risico precies? Risico betekent letterlijk “gevaar van schade of verlies”.

De kans op schade of verlies is op korte termijn gelijk aan de volatiliteit van het beleggingsproduct. Investeren in vastgoed en goud zijn volgens deze risicomaatstaaf minder risicovol dan aandelen, puur omdat de volatiliteit hiervan lager is. Op de lange termijn is dit een ander verhaal, het risico wordt dan meer bepaald door de kwaliteit van het beleggingsproduct zelf.

Als je het kan veroorloven raden we je zeker aan om zoveel mogelijk op de lange termijn te beleggen. Je kan geld wat je kunt missen het beste stoppen in beleggingen als een index, want op de lange termijn loop je bijna geen risico en toch profiteer je van een hoog rendement.

Wat zijn veilige beleggingen?

Zoals we hierboven al hebben uitgelegd kun je met een langetermijn-horizon prima beleggen in indexen, maar dit zijn niet de enige veilige beleggingen. Hieronder bespreken we nog een aantal andere veilige beleggingen. We bespreken wat de risico’s per investering zijn en hoe je de risico’s kunt minimaliseren. Opgesomd zijn de veilige beleggingen:

  • Veilige aandelen
  • Preferente aandelen
  • Obligaties
  • Vastgoed
  • Goud

Veilige aandelen

Aandelen zijn niet zo veilig als spaarrekeningen of staatsobligaties, maar over het algemeen zijn ze minder riskant dan risicovolle derivaten als zoals opties of futures.

Dividendaandelen worden als veiliger gezien dan bijvoorbeeld groeiaandelen. Dit komt omdat de winstuitkeringen (dividenden) een enigszins stabiel inkomen zijn. Dit zorgt ervoor dat de volatiliteit van deze aandelen lager is.

Dit betekend dus dat het risico op korte termijn bij deze aandelen lager is dan bij de meeste andere aandelen. Toch is het risico op de lange termijn ook lager. Dit komt doordat bedrijven die dividend uitkeren vaak volwassener en beter te voorspellen zijn.

Het grootste risico van dividendaandelen is dat het bedrijf minder winst of zelfs verlies maakt. Het bedrijf moet dan noodgedwongen het dividend verlagen of helemaal af schaffen, wat voor een flinke keldering van de aandelenkoers zal zorgen.

Doordat dividendaandelen veiligere beleggingen zijn, kun je een minder hoog rendement behalen dan op andere aandelen, want daar komt die weer, hoe lager het risico hoe lager het rendement. Bij dividendaandelen komen bizarre koersstijgingen zoals bij Tesla bijna nooit voor, maar dit soort aandelen zijn ook echt geen veilige beleggingen te noemen.

Nu klinken de dividendaandelen misschien als hele veilige beleggingen, maar denk er aan: het blijven aandelen en die zijn op sommige momenten erg volatiel. Dividendaandelen zijn dus vergeleken met spaarrekeningen en obligaties nog steeds risicovolle beleggingen, maar op de lange termijn kun je er een goed rendement mee behalen.

Veilige beleggingen in preferente aandelen

Preferente aandelen lijken eigenlijk meer op obligaties dan op gewone aandelen. Toch kan hun waarde aanzienlijk schommelen als de markt daalt of als de rente stijgt.

Net als obligaties betalen preferente aandelen regelmatig geld uit. Maar het kan wel voorkomen dat bedrijven ook de dividenden op preferente aandelen opschorten, al is dit niet gebruikelijk. Een voordeel van preferente aandelen is dan weer wel dat het bedrijf deze dividend betalingen moet inhalen, zodra ze dit financieel aankunnen. Het is zelfs zo dat het bedrijf deze dividenden allemaal ingehaald moet hebben voordat het weer dividend kan gaan uitkeren aan gewone aandeelhouders.

Preferente aandelen zijn dus eigenlijk een iets riskantere versie van obligaties, maar zijn over het algemeen veiliger dan aandelen. Ze worden vaak hybride beleggingen genoemd omdat houders van preferente aandelen uitbetaald krijgen na obligatiehouders maar voor gewone aandeelhouders. Preferente aandelen worden gewoonlijk verhandeld op de aandelenbeurs en het blijft altijd zaak dat je je goed moet verdiepen in het bedrijf, voordat je er geld in investeert.

Veilige belegging in staatsobligaties

Eén van de veiligste beleggingsvormen zijn obligaties en dan met name staatsobligaties. Staatsobligaties worden zelfs wel eens gezien al risicovrije beleggingen, alhoewel dit niet helemaal juist is.

Obligaties zijn veilige beleggingen doordat obligatiehouders hoger in de pikorde staan dan aandeelhouders. Dit betekend dat obligatiehouders hun geld eerder terug krijgen wanneer het bedrijf failliet gaat dan aandeelhouders.

Toch heeft deze belegging ook weer zijn eigen risico’s. Het belangrijkste risico is het renterisico. De marktwaarde van een obligatie kan namelijk schommelen als de rente verandert. De waarde van obligaties stijgt als de rente daalt en de waarde daalt als de rente stijgt.

Een ander risico van obligaties is het risico van wanbetaling. Zodra een bedrijf of overheid niet langer de aflossing en couponrente kan betalen, kun je je gehele investering verliezen. Om je risico op wanbetaling zo klein mogelijk te houden, raden wij je aan om enkel obligaties van betrouwbare bedrijven of overheden te kopen.

De belangrijkste indicator voor de betrouwbaarheid van een bedrijf of overheid is de kredietrating. De bedrijven Standard and Poor’s en Moody’s zijn gespecialiseerd in het geven van kredietratingen. Bij iedere obligatie staat de kredietrating van deze twee bedrijven erbij. Over het algemeen werken de ratings heel simpel. Wanneer je precies wilt weten wat de ratings betekenen raden wij je aan om eens op de website van deze bedrijven te kijken, of door hier te klikken.

Beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed kan gezien worden als een relatief veilige belegging. Investeren in vastgoed heeft namelijk een aantal voordelen. Allereerst zijn de kasstromen van vastgoed investeringen makkelijker te voorspellen dan bij andere beleggingen. Daarnaast zijn ook de waardes van vastgoed stabieler dan aandelenkoersen. Dit komt voornamelijk doordat vastgoed minder makkelijker te verhandelen is, waardoor de volatiliteit van de prijzen beperkt blijft.

Over het algemeen is investeren in vastgoed om bovenstaande redenen een veiligere belegging dan aandelen. Toch kan beleggen in vastgoed juist ook weer andere risico’s met zich meebrengen. Wanneer je belegd in direct vastgoed, heb je namelijk grote ‘specifieke risico’s’. Een beleggingspand kost al snel een paar ton, waardoor enkele beleggingen een groot deel van je resultaat bepalen. Je hebt dan ook erg veel geld nodig om goed te kunnen spreiden over verschillende regio’s en sectoren.

Maar gelukkig hoef je nog niet gelijk af te haken. Je kunt namelijk ook investeren in een Real Estate Investment Trust (REIT). Dit zijn beursgenoteerde bedrijven die beleggen in vastgoed. Het voordeel hiervan is dat je gemakkelijk in kunt stappen in een goed gespreide portefeuille van vastgoed, door simpelweg aandelen te kopen van een REIT. Een ideale veilige belegging dus.

Veilige beleggingen in goud

Goud behoort over het algemeen ook tot veilige beleggingen. Dit komt omdat goud schaars is en zijn waarde behoudt. Over het algemeen groeit goud mee met de economie/inflatie. Je kunt op verschillende manieren beleggen in goud, namelijk:

  • Fysiek goud kopen
  • Goud ETF’s kopen
  • Aandelen in goudmijnbedrijven kopen

Uiteraard komen er bij het beleggen in goud ook risico’s om de hoek, maar het is een relatief veilige belegging als je het vergelijkt met bijvoorbeeld aandelen, forex of crypto.

Conclusie veilige beleggingen

Beleggen heeft altijd risico’s, maar niet iedere belegging is heel risicovol. Er zijn zeker ook relatief veilige beleggingen. Wat een veilige belegging precies is blijft iets subjectiefs.

Het is hierbij nog wel belangrijk dat je onderscheidt maakt in beleggen op de korte termijn en op de lange termijn. Je spreekt bij deze beleggingsstrategieën namelijk van hele andere risico’s. Wanneer je op de korte termijn belegd zijn andere beleggingen veilig dan op de lange termijn.

Voordat je gaat beleggen moet je je dus altijd goed afvragen wat je persoonlijke financiële situatie is en hier moet je je investeringen op aanpassen.


Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat zijn veilige aandelen?

De meeste veilige aandelen zijn preferente aandelen en dividendaandelen. Preferente aandelen zijn veiliger dan gewone aandelen, doordat ze aantal privileges hebben. Zo zijn de aandeelhouders van preferente aandelen bijvoorbeeld eerder aan beurt bij het ontvangen van dividenden. Ook dividendaandelen zijn relatief veilige aandelen. Dit komt doordat goede dividendaandelen een vast inkomen uitbetalen.

Kun je beleggen zonder risico?

Beleggen heeft altijd risico’s dus het is niet mogelijk om te beleggen zonder enkele risico’s. Wel zijn er beleggingen met heel weinig risico’s. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan staatsobligaties van een als Nederland.

Is beleggen een goed idee?

Door je geld te beleggen kan je je vermogen voor je laten werken en dat is natuurlijk een goed idee. Door te beleggen op de lange termijn, profiteer je van een hoger rendement dan de rente die je ontvangt op je spaarrekening. Dat is natuurlijk niet verkeert.

Write A Comment