In dit artikel gaan wij in op sparen vs beleggen. Sparen en beleggen zijn beide belangrijke begrippen in de financiële wereld. Beide kunnen je helpen om een betere financiële toekomst te hebben, maar er zitten grote verschillen tussen de twee. Het is goed om te weten wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze twee soorten. Veel leesplezier!

Sparen vs Beleggen uitgelegd

Sparen is geld wegzetten om dat geld in de toekomst weer te kunnen gebruiken. Vrijwel iedereen spaart weleens voor iets, zoals een nieuwe auto of een vakantie. Als je geld aan het sparen bent, wil je vaak de mogelijkheid hebben om dat geld direct ter beschikking te hebben indien nodig. Daarnaast kun je ook op lange termijn sparen voor bijvoorbeeld je kinderen.

Sparen is over het algemeen de minst risicovolle manier om je geldbedrag te laten groeien door middel van rente. Vanwege het lage risico krijg je vaak ook een laag rentepercentage. Zeker in deze tijd is het rentepercentage erg laag. De meest voorkomende manier van sparen is het geld op een spaarrekening zetten bij de bank waar je ook je betaalrekening hebt.

Sparen is dus geld wegzetten om dat geld in de toekomst weer ter beschikking te hebben. Het verschil met sparen is dat je bij beleggen ernaar streeft dat je geldbedrag in de toekomst een stuk groter is. Investeren wordt vaak geassocieerd met aandelen. Naast het beleggen in aandelen kun je onder andere beleggen in indexen, ETF’s, CFD’s en cryptocurrencies. De meest voorkomende manier van beleggen is via een broker. Investeren kan zowel op de lange termijn als korte termijn.

In de tabel hieronder hebben wij de verschillen tussen sparen vs beleggen op een rijtje gezet:

KenmerkSparenBeleggen
Type accountBankBroker
RisicoVrijwel geen bij de grote banken.Verschilt per soort investering. Over het algemeen een groter risico dan bij sparen.
OpbrengstLaagHoger of lager (verlies)
Veelvoorkomende productenSpaarrekening, spaarplanAandelen, ETF’s, cryptocurrencies, indexen en CFD’s
MoeilijkheidsgraadMakkelijkMoeilijker
Bescherming tegen inflatieWeinigPotentieel meer
KostenWeinigMeer
BelastingBox 3Box 3
Verschillen sparen vs beleggen

Overeenkomsten sparen en beleggen

Er zijn veel verschillen tussen sparen en beleggen, maar ze hebben een aantal dezelfde kenmerken. Het doel van sparen en beleggen is grotendeels hetzelfde, namelijk: kapitaal vergroten.

Daarnaast gebruik je bij zowel sparen als bij beleggen een financieel instituut. Bij sparen is dat een bank, bijvoorbeeld de Rabobank of ING. Bij beleggen gebruik je een broker, zoals eToro, Plus500 of DEGIRO.

Verschillen sparen en beleggen

Sparen en beleggen zijn in veel opzichten verschillend. Het voornaamste verschil is het risico dat je loopt en de opbrengst die je krijgt. Over het algemeen loop je bij sparen geen risico. Bij beleggen komt vaak meer risico kijken. Het risico bij beleggen verschilt enorm per beleggingsvorm. Beleggen in crypto is bijvoorbeeld veel risicovoller dan beleggen in een index zoals de AEX. Door je geld te beleggen heb je kans om grotere rendementen te behalen, maar kun je ook een deel van je geld verliezen en er dus juist op achteruit gaan.

De voordelen van sparen

Geld sparen heeft veel voordelen. Uiteindelijk is het voor iedereen goed om geld te sparen, ook voor beleggers. Zoals altijd wordt aangegeven moet je minimaal een ‘potje’ hebben om eventuele onvoorziene zaken uit te kunnen betalen als bijvoorbeeld je auto of wasmachine kapot gaat. Sparen heeft de volgende voordelen:

 • Sparen is veilig en je loopt vrijwel geen risico.
 • Spaargeld is vaak direct toegankelijk. Je kunt vaak direct geld van je spaarrekening afhalen als je dat nodig hebt.
 • Spaarrekening kost heel weinig of soms zelf niets.
 • Banken zijn transparant in de rente die ze aanbieden op je spaarrekening. Je weet dus goed waar je aan toe bent.
 • Sparen is gemakkelijk.

Sparen heeft ook nadelen. Die zijn als volgt:

 • Laag rendement. Omdat sparen bijna geen risico’s bevat, krijg je er ook een laag rendement voor. Rendement staat namelijk vaak in correlatie met risico. In deze tijd is het rendement extreem laag en levert sparen vrijwel niets op.
 • Bij een laag rendement kan je koopkracht zelfs achteruit gaan vanwege inflatie. Inflatie is over het algemeen ongeveer 2% per jaar. Als je dus minder dan 2% per jaar aan rente krijgt, gaat je koopkracht achteruit.

De voordelen van beleggen

Beleggen heeft weer andere voordelen en nadelen dan sparen. De voordelen van beleggen zijn:

 • Je geld beleggen kan veel opleveren, zeker op de lange termijn. De S&P 500 heeft bijvoorbeeld ongeveer 10% per jaar opgeleverd over een lange periode. Het fluctueert wel per jaar, maar op lange termijn heeft die investering (o.b.v. historische informatie) veel opgeleverd.
 • Mogelijkheid tot hoger rendement is ook beter bestendig tegen inflatie. Met gemiddeld meer dan 2% rendement per jaar stijgt je koopkracht.
 • Als je bijvoorbeeld aandelen bezit, bezit je ook daadwerkelijk een stukje van dat bedrijf.

Vanwege de mogelijk hogere rendementen zijn er ook nadelen, die luiden als volgt:

 • Bij sparen verlies je (vrijwel altijd) geen geld. Met beleggen kun je wel geld verliezen.
 • Beleggen is moeilijker dan sparen en vergt verdieping in het product waarin je belegt.
 • Hogere kosten, zoals commissies, spreads en opnamekosten bij brokers.

Sparen vs Beleggen berekend

Vanaf hier wordt het interessant. In dit onderdeel gaan we sparen vs beleggen benaderen op basis van historische informatie. Wat is er echt beter? Allereerst kijken we naar wat sparen de afgelopen jaren heeft opgeleverd en vervolgens vergelijken we dit met allerlei beleggingsvormen. Zie de grafiek hieronder voor de gemiddelde spaarrente in Nederland.

Vergelijking AEX - Sparen
Hieronder volgt het jaarrendement dat de AEX heeft behaald in dezelfde periode als de spaarrente hierboven. Onder deze grafiek zullen we uitrekenen wat de uitkomsten zijn van deze data en antwoord geven op de vraag: sparen of beleggen in de AEX?

Nu we deze data hebben kunnen we het rendement gaan berekenen. We beginnen eerst met sparen.

Stel dat je begin 2003 een bedrag van €50.000 op je spaarrekening hebt. Dan zou je eind juni 2021 €67.334,55 hebben. Je totale rendement is dan €17.334,55.

Stel dat je precies hetzelfde doet als hierboven, maar in plaats van op je spaarrekening beleg je in de AEX. Je hebt opnieuw weer een totale inleg van €50.000. Dan heb je eind juni 2021 een bedrag van €111.138,32. Dan heb je een totale winst van €61.138,32. Je rendement is dus ruim 3,5x zo hoog.

S&P 500
Een andere bekende beleggingsoptie voor de lange termijn is de S&P 500. De S&P 500 zijn de 500 grootste Amerikaanse bedrijven op basis van marktkapitalisatie (totale marktwaarde). Zie de grafiek hieronder voor de jaarlijkse rendementen die de S&P 500 behaald heeft vanaf 2003. In deze grafiek is ook duidelijk de kredietcrisis in 2008 te zien.

Hoe verhoud dit zich tot de spaarrente en de AEX?
Wij rekenen dit voor je uit! We gebruiken hetzelfde voorbeeld als bij de AEX en de spaarrente, namelijk een beginbedrag van €50.000. In dat geval heb je eind juni 2021 een bedrag van €369.123,36. Een winst van maar liefst €319.123,36 dus! De S&P 500 staat bekend als één van de beste lange termijn beleggingen. Zoals je kunt zien kun je desondanks de kredietcrisisdip van 2008 nog steeds een flinke winst behalen. Dit komt door compound interest (ofwel: rente over rente). Je bedrag groeit exponentieel door. Zeker als je jong bent is het goed om hier al vroeg kennis van te hebben. Het voorbeeld hierboven is namelijk een periode van 18,5 jaar. Dus als jij nu 20 bent, dan zou je op je 38e al zo'n rendement kunnen behalen. Let wel op: historische gegevens geven geen garantie voor de toekomst. Die gegevens geven wel een goede inschatting voor de toekomst. Veel beleggers zeggen dat je op hele lange termijn er wel vanuit kunt gaan dat een index zoals de S&P 500 stijgt. Maar nu dan de vergelijking met de AEX en de spaarrente:

Belasting bij sparen en beleggen

In Nederland wordt voor sparen en beleggen hetzelfde tarief gehanteerd. Deze belasting wordt berekend in box III, de box voor sparen en beleggen. Aangezien de belastingdienst er vanuit gaat dat je geld verdient met je vermogen, berekenen ze hier belasting over.

De belastingdienst gaat ervan uit dat je meer rendement op je vermogen behaalt naarmate je meer vermogen hebt. Er wordt daarom met verschillende rendementsklassen gewerkt. Bij iedere volgende schijf is het verwachte rendementspercentage het percentage waarmee gewerkt wordt. Aangezien er belasting wordt berekend over dit verwachte rendement, komt het eigenlijk op het volgende neer:

VermogenBerekend percentage
Tot €50.0011,898%
Van €50.001 tot €950.0014,501%
Vanaf €950.0015,69%
Box percentages

Het maakt dus niks uit wat je met je geld doet. Of je het nou investeert en een redelijk rendement behaald, je vastgoed bezit of je geld op een bankrekening hebt staan waar je geen rente voor ontvangt. Je betaald altijd de percentages die hierboven staan aan belasting over je vermogen. Dit klinkt misschien onlogisch aangezien we hierboven hebben aangetoond dat beleggen meer oplevert dan sparen, waarbij dus een hogere belasting logisch zou zijn. Toch is dit niet zo en is dit dus een bijkomend voordeel voor de belegger met een goed rendement, aangezien hij hier bijna geen belasting over hoeft te betalen.

Risico's van beleggen

Een fundamenteel idee in de financiële wereld is de relatie tussen risico en rendement. Hoe groter het risico dat een belegger bereid is te nemen, hoe groter het potentiële rendement. Risico's kunnen zich op verschillende manieren voordoen en beleggers moeten worden gecompenseerd voor het nemen van extra risico's.

Dit verschil zie je ook bij sparen vs beleggen. Sparen heeft bijna geen risico, waardoor het vereiste rendement ook erg laag is. Aangezien beleggen in aandelen een hoog risico heeft, is het vereiste rendement dus een stuk hoger.

Risico zorgt er ook voor dat het misgaat met een investering. Zelfs bij het beleggen in indexen kun je veel verlies maken. Om het risico van het beleggen in bijvoorbeeld een index weer te geven, geven we een voorbeeld van een investering in de AEX.

Wie in het jaar 2000 op de top is ingestapt in de AEX heeft zijn geld nu pas weer terug. In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met dividend, maar ook niet met belastingen en inflatie. Op 4 september 2000 sloot de AEX met een koers van 701,56 punten en op die dag bereikte de AEX zelfs een hoogtepunt koers van 703,18 punten. Wie op die dag was ingestapt, had een grote fout gemaakt. Vanaf toen ging het namelijk bergafwaarts tot de AEX een dieptepunt bereikte op 12 maart in 2003 met koers van 218,44 punten. Deze situaties worden ook wel bubbels genoemd en deze specifieke periode wordt de internetzeepbel (dot-com bubble) genoemd.

Stel je voor dat je €1.000 had geïnvesteerd op het hoogtepunt, dan had je een paar jaar later nog maar €310. Deze risico's loop je in theorie dus wanneer je gaat beleggen. Voornamelijk op de korte termijn kan sparen het dus wel winnen van beleggen. Toch zijn er wel methodes hoe je op een goede manier om kunt gaan met de risico's, waardoor beleggen het op de lange termijn altijd wint van sparen. Hier vertellen we je graag meer over in het hoofdstuk hieronder.

Omgaan met risico's bij beleggen

Ondanks het verloop van de AEX had je meer kunnen verdienen met een investering in de AEX dan met een spaarrekening (met amper rente). De AEX is de afgelopen 20 jaar twee keer gehalveerd in waarde.

Stel je had in het jaar 2000 een bedrag van €1.000 geïnvesteerd in de AEX. Een aantal jaar later zou je investering dan gehalveerd zijn. Vervolgens steeg de koers weer en een paar jaar later was je weer terug bij af. Je had dan je €1.000 weer terug en stond gelijk met een spaarder die 0% rente had ontvangen.

Stel je nu eens voor dat je de €1.000 over een verdeelde periode had geïnvesteerd. Je investeert bijvoorbeeld eerst €500 in de AEX en de rest laat je op je spaarrekening staan. Eens in de zoveel tijd ga je je investering herzien. Je investering van €500 in de AEX was dan gehalveerd in waarde, wat ervoor zorgt dat je vermogen is gedaald naar €750 (€500 op je spaarrekening + €250 in de AEX). Nu ga je je vermogen herinvesteren, zodat de helft van je vermogen weer gelijk verdeeld is over je spaarrekening en de AEX. Je haalt dan €125 van je spaarrekening om te investeren in de AEX. Je hebt dan €375 op je spaarrekening en €375 in de AEX geïnvesteerd.

Nu verdubbeld de investering in de AEX waardoor je vermogen stijgt naar €1.125. Je hebt nu namelijk €750 in de AEX zitten en €375 op je spaarrekening. Je hebt nu dus in dezelfde situatie €125 verdiend en je hebt de spaarder duidelijk verslagen! Ook is de volatiliteit lager wanneer je een soortgelijke strategie hanteert.

Wanneer je werkt en iedere maand een bedrag over houdt wat je kunt sparen of beleggen, profiteer je ook van het fenomeen wat hierboven is beschreven. Dit komt doordat je met hetzelfde bedrag tijdens een crisis meer aandelen kunt kopen, dan in een periode wanneer aandelen duur zijn. Doordat je geleidelijk aandelen koopt profiteer je zowel van overwaarderingen als dat je benadeelt kunt worden door te hoge waarderingen van aandelen. Je profiteert dan op de lange termijn van de groeifactor van de index, waardoor je vermogen op de lange termijn blijft toenemen en sneller groeit dan het vermogen van een spaarder.

Sparen vs Beleggen - Conclusie

In dit artikel heb je voordelen en nadelen van zowel sparen als beleggen kunnen lezen. Beide vormen hebben voordelen, maar onze voorkeur gaat zeker uit naar beleggen. Zoals ook in de voorbeelden te zien is, kun je met een relatief veilige beleggingsvorm, namelijk via een index (AEX, S&P 500), een veel hoger rendement behalen dan op je spaarrekening! Betekent dit dat je nu al je geld van je spaarrekening in een index moet stoppen? Nee, het is wel belangrijk om te onthouden dat sparen en beleggen geen of/of-producten zijn. Ze hebben verschillende doelen en in een ideale wereld spaar je een deel van je vermogen en beleg je een deel van je vermogen. Zoals met alle vormen van beleggen: beleg alleen met het geld dat je kunt missen.


Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat levert meer op, sparen of beleggen?

Uit historische informatie blijkt beleggen op lange termijn een hoger rendement te bieden. Op korte termijn is sparen een nóg veiligere optie, omdat je hier weinig fluctuaties hebt.

Wat is de spaarrente momenteel?

De spaarrente is momenteel afgerond 0%. Je spaargeld levert je tegenwoordig dus bijna niks meer op. Bij sommige banken moet je nu zelfs geld betalen (negatieve rente) over bedragen boven bijvoorbeeld een ton.

Negatieve rente bij ABN Amro?

Per 1 juli 2021 betaal je negatieve rente, als het totale saldo op je betaal- en spaarrekeningen hoger is dan €150.000,-. Vanaf 1 januari 2021 lag deze grens nog op €500.000,-.

Author

Dylan is 1 van de oprichters van Brokerfind. Hij heeft al bijna heel zijn leven interesse in financiën en ook in beleggen. Met behulp van deze website wil hij beleggen toegankelijk maken voor iedereen! Zelf belegt hij ook voor de lange termijn. Zijn favoriete quote: "Time in the market, beats timing the market"

Write A Comment