In dit artikel gaan we het hebben over de return on investment (ROI). We vertellen je hoe je de return on investment (ROI) kunt berekenen en wat de voor- en nadelen zijn.

Wat is Return on Investment (ROI)?

Return on Investment (ROI) is een maatstaf die wordt gebruikt om de winstgevendheid van een investering te evalueren of de winstgevendheid van een aantal verschillende investeringen te vergelijken. Met de return on investment kun je het rendement van een bepaalde investering berekenen in verhouding tot de kosten van de investering. ROI wordt meestal uitgedrukt als een percentage omdat het dan makkelijker te begrijpen is (vergelijken met het uitdrukken als een ratio).

Return on Investment (ROI) berekenen

De return on investment (ROI) kun je berekenen aan de hand van de volgende formule: huidige waarde van de investering – de investeringskosten gedeeld door de investeringskosten maal 100%.

Return on investment (ROI) berekenen

Door de ROI te berekenen kun je verschillende investeringen vergelijken en de financieel aantrekkelijkste uitkiezen (de investering met de hoogste ROI).

Voorbeeld van ROI berekenen

Voorbeeld 1

Stel een belegger koopt aandelen met een totaalwaarde van €10.000. Een jaar later verkoopt de belegger zijn aandelen weer, maar doordat de koers van de aandelen is gestegen kan hij de aandelen verkopen voor €15.000.

De berekening van de ROI ziet er dan als volgt uit:

ROI = (15.000- 10.000) / (10.000) = 50%

Voorbeeld 2

De return on investment (ROI) kun je ook vooraf berekenen. Dit kan handig zijn wanneer je bepaalde investeringen wilt vergelijken. Bij het beleggen in vastgoed wordt deze methode regelmatig gebruikt, in ieder geval voor de snelle/eenvoudige vergelijkingen.

Stel je hebt twee panden waar je uit moet kiezen. Pand A kun je kopen voor €500.000 en de huurinkomsten van dit pand zijn €30.000 per jaar. Pand B staat te koop voor €400.000 en op deze investering zou je €20.000 aan huurinkomsten ontvangen. De berekening van de ROI per jaar ziet er dan als volgt uit:

Pand A: €30.000/€500.000 x 100% = 6%

Pand B: €20.000/€400.000 x 100% = 5%

Ervan uitgaande dat je op zoek bent naar de best renderende investering, kies je voor het pand wat de hoogste huurinkomsten ten opzichte van de investering heeft. Dit betekent dat je voor pand A zou kiezen.

Waarom Return on Investment (ROI) berekenen?

De return on investment berekenen is eenvoudig en kan een belegger helpen om te beslissen of hij een beleggingskans moet nemen of overslaan. De berekening kan ook een indicatie zijn van hoe een investering tot nu toe heeft gepresteerd. Wanneer een belegging een positieve of negatieve return on investment laat zien, kan dit een belangrijke aanwijzing zijn voor de belegger over de waarde van zijn investering.

Met behulp van de ROI formule kun je laag renderende beleggingen scheiden van hoogrenderende beleggingen. Met deze benadering kunnen beleggers en portefeuillebeheerders proberen hun beleggingsbeslissingen te optimaliseren.

De ROI formule wordt vaak gebruikt omdat deze makkelijk te gebruiken is. Slechts twee cijfers zijn nodig, namelijk de opbrengsten van de investering en de investeringskosten.

Voordelen Return on Investment (ROI) berekenen

Er zijn vele voordelen aan het gebruik van de return on investment ratio, hieronder bespreken we een paar van de voordelen.

  1. Allereerst is de ROI eenvoudig te berekenen. Slechts twee cijfers zijn nodig, namelijk de winst en de kosten. Omdat een “return” verschillende dingen kan betekenen kan de ROI formule ook altijd met de beschikbare gegevens ingevuld worden. Er is namelijk geen strikte definitie van “return”.
  2. Ten tweede is ook de uitkomst van de ROI berekening makkelijk te begrijpen. Rendement is een universeel begrepen concept, dus het is bijna gegarandeerd dat wanneer je de uitkomst bespreekt in een gesprek dat mensen weten waar je het over hebt.

Nadelen Return on Investment (ROI) berekenen

De return on investment methode heeft wel een aantal nadelen. Die sommen we hieronder op:

  1. Allereerst is het belangrijk om ook naar de risico’s van een investering te kijken. Bij een ROI kan er namelijk een vertekend beeld ontstaan. Een voorbeeld hiervan is wanneer je een investering voor een groot deel financiert met geleend geld. De mogelijke opbrengsten schieten hierdoor omhoog, maar het is niet altijd verstandig om voor deze investering te kiezen, omdat je risico’s dan natuurlijk ook hoger zijn.
  2. Een ander nadeel van deze methode is dat het moeilijk te voorspellen is welk indirect rendement je gaat behalen, wat je berekening onbetrouwbaar kan maken.
  3. Een hoger ROI getal betekent niet altijd een betere investeringsoptie. Bijvoorbeeld, twee investeringen hebben dezelfde ROI van 50%. Echter, de eerste investering is voltooid in drie jaar, terwijl de tweede investering vijf jaar nodig heeft om dezelfde opbrengst te produceren. Dezelfde ROI voor beide investeringen vertroebelt het grotere plaatje, maar wanneer de factor tijd wordt toegevoegd, ziet de belegger gemakkelijk de betere optie. Je kunt dus alleen de return on investment gebruiken om investeringen te vergelijken met dezelfde tijdsperiode en dezelfde omstandigheden.
  4. De return on investment berekening kan veel verschillen doordat er verschillende kosten en opbrengsten wel of niet mee gerekend worden. Hierdoor kan een ROI gemanipuleerd worden en onbetrouwbaar zijn.

Alternatieven voor de Return on Investment (ROI)

Er zijn velen alternatieven om investeringen te beoordelen. Hieronder worden een aantal andere methodes kort uitgelegd.

De meest gedetailleerde maatstaf voor het berekenen van rendement staat bekend als de Internal Rate of Return (IRR). Dit is een maatstaf voor alle kasstromen die gedurende de levensduur van een investering worden ontvangen, uitgedrukt als een jaarlijks groeipercentage. Deze maatstaf houdt rekening met de timing van de kasstromen, wat een voordeel is wanneer je wilt voorspellen wat een investering precies per jaar gaat opleveren.

Andere alternatieven voor return on investment zijn Return on Equity (ROE) en Return on Assets (ROA). Deze twee ratio’s houden geen rekening met de timing van kasstromen en geven alleen een jaarlijks rendement weer (in tegenstelling tot de IRR methode). Wel zijn deze methodes specifieker dan het algemene rendement op investeringen omdat de noemer duidelijker is gespecificeerd. Eigen vermogen (equity) en activa (assets) hebben een specifieke betekenis, terwijl “investering” verschillende dingen kan betekenen.


Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe bereken je de Return on Investment (ROI)?

Bij de Return on investment wordt het rendement van een bepaalde investering gedeeld door de investeringskosten.

Wat zegt de Return on Investment (ROI)?

Return on investment geeft aan hoe goed een investering rendeert of gaat renderen. Met behulp van de return on investment formule kun je laag renderende beleggingen scheiden van hoogrenderende beleggingen. Met deze benadering kunnen beleggers en portefeuillebeheerders proberen hun beleggingsbeslissingen te optimaliseren.

Hoe hoog moet de Return on Investment (ROI) zijn?

Door middel van enkel de return on investment is het moeilijk te zeggen wat een goede return on investment is. Doordat return on investment enkel kijkt naar de opbrengsten en niet naar de risico’s en de termijn waarin het rendement is bepaald, verschilt het per investering hoe hoog de return on investment moet zijn.

Misschien vind je dit ook interessant?

Wat is de Discounted cash flow (DCF)?

WACC – Wat is de formule en waar wordt het voor gebruikt?

Netto contante waarde (NCW) – Wat is het?

Beleggen in vastgoed | Gids hoe je kan beleggen in vastgoed

Author

Tom Otto is een gepassioneerde bedrijfskundige met een gespecialiseerde focus op beleggen. Met deze website wil hij het voor iedereen makkelijker maken om te beginnen met beleggen. Tom gelooft in beleggen voor de lange termijn en zijn favoriete quote die dat helemaal samenvat is: "The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient". Met een sterke interesse in waardebeleggen en ETF's heeft Tom zichzelf verder ontwikkeld door het uitgebreid bestuderen van klassiekers zoals 'De Intelligente Belegger' en het volgen van de inzichten en strategieën van Warren Buffett.

Write A Comment