Wat is Return on Investment?

Return on Investment (ROI) is een maatstaf die wordt gebruikt om de winstgevendheid van een investering te evalueren of de winstgevendheid van een aantal verschillende investeringen te vergelijken. Met return on investment wordt het rendement van een bepaalde investering berekend in verhouding tot de kosten van de investering.

Return on Investment (ROI) berekenen

Return on investment wordt berekend aan de hand van de volgende formule: huidige waarde van de investering – de investeringskosten gedeeld door de investeringskosten maal 100%.

Return on investment formule

Door de return on investment te berekenen kun je verschillende investeringen vergelijken en de financieel aantrekkelijkste uitkiezen (de investering met de hoogste return on investment).

Waar wordt Return on Investment (ROI) voor gebruikt?

Return on investment berekeningen zijn eenvoudig en helpen een belegger te beslissen of hij een beleggingskans moet nemen of overslaan. De berekening kan ook een indicatie zijn van hoe een investering tot nu toe heeft gepresteerd. Wanneer een belegging een positieve of negatieve return on investment laat zien, kan dit een belangrijke aanwijzing zijn voor de belegger over de waarde van zijn investering.

Met behulp van de return on investment formule kun je laag renderende beleggingen scheiden van hoog renderende beleggingen. Met deze benadering kunnen beleggers en portefeuillebeheerders proberen hun beleggingsbeslissingen te optimaliseren.

De return on investment formule wordt vaak gebruikt omdat hij zo eenvoudig te berekenen is. Slechts twee cijfers zijn nodig, namelijk de opbrengsten van de investering en de investeringskosten.

Nadelen van Return on Investment (ROI)

De return on investment methode heeft wel een aantal nadelen. Die sommen we hieronder op:

  1. Allereerst is het belangrijk om ook naar de risico’s van een investering te kijken. Bij een return on investment kan er namelijk een vertekend beeld ontstaan. Een voorbeeld hiervan is wanneer je een investering voor een groot deel financiert met geleend geld. De mogelijke opbrengsten schieten hierdoor omhoog, maar het is niet altijd verstandig om voor deze investering te kiezen, omdat je risico’s dan natuurlijk ook hoger zijn.
  2. Een ander nadeel van deze methode is dat het moeilijk te voorspellen is welk indirect rendement je gaat behalen, wat je berekening onbetrouwbaar kan maken.
  3. Een hoger return on investment getal betekent niet altijd een betere investeringsoptie. Bijvoorbeeld, twee investeringen hebben dezelfde return on investment van 50%. Echter, de eerste investering is voltooid in drie jaar, terwijl de tweede investering vijf jaar nodig heeft om dezelfde opbrengst te produceren. Dezelfde return on investment voor beide investeringen vertroebelt het grotere plaatje, maar wanneer de factor tijd wordt toegevoegd, ziet de belegger gemakkelijk de betere optie. Je kan dus alleen de return on investment gebruiken om investeringen te vergelijken met dezelfde tijdsperiode en dezelfde omstandigheden.
  4. De return on investment berekening kan veel verschillen doordat er verschillende kosten en opbrengsten wel of niet mee gerekend worden. Hierdoor kan een return on investment gemanipuleerd worden en onbetrouwbaar zijn.

Alternatieven voor de Return on Investment (ROI)

Er zijn velen alternatieven om investeringen te beoordelen. Hieronder worden een aantal andere methodes kort uitgelegd.

De meest gedetailleerde maatstaf voor het berekenen van rendement staat bekend als de Internal Rate of Return (IRR). Dit is een maatstaf voor alle kasstromen die gedurende de levensduur van een investering worden ontvangen, uitgedrukt als een jaarlijks groeipercentage. Deze maatstaf houdt rekening met de timing van de kasstromen, wat een voordeel is wanneer je wilt voorspellen wat een investering precies per jaar gaat opleveren.

Andere alternatieven voor return on investment zijn Return on Equity (ROE) en Return on Assets (ROA). Deze twee ratio’s houden geen rekening met de timing van kasstromen en geven alleen een jaarlijks rendement weer (in tegenstelling tot de IRR methode). Wel zijn deze methodes specifieker dan het algemene rendement op investeringen omdat de noemer duidelijker is gespecificeerd. Eigen vermogen (equite) en activa (assets) hebben een specifieke betekenis, terwijl “investering” verschillende dingen kan betekenen.


Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe bereken je Return on Investment (ROI)?

Bij de Return on investment wordt het rendement van een bepaalde investering gedeeld door de investeringskosten.

Wat zegt Return on Investment (ROI)?

Return on investment geeft aan hoe goed een investering rendeert of gaat renderen. Met behulp van de return on investment formule kun je laag renderende beleggingen scheiden van hoog renderende beleggingen. Met deze benadering kunnen beleggers en portefeuillebeheerders proberen hun belegginsbeslissingen te optimaliseren.

Hoe hoog moet de Return on Investment (ROI) zijn?

Door middel van enkel de return on investment is het moeilijk te zeggen wat een een goede return on investment is. Doordat return on investment enkel kijkt naar de opbrengsten en niet naar de risico’s en de termijn waarin het rendement is bepaald, verschilt het per investering hoe hoog de return on investment moet zijn.

Misschien vind je dit ook interessant?

Investeren in vastgoed | Hoe moet dat? | Uitgebreide uitleg

Wat is de Discounted cash flow (DCF)?

WACC – Wat is de formule en waar wordt het voor gebruikt?

Netto contante waarde (NCW) – Wat is het?

Beleggen in vastgoed | Gids hoe je kan beleggen in vastgoed

Write A Comment