In dit artikel leggen we uit wat preferente aandelen zijn en wat de voor- en nadelen van preferente aandelen zijn.

Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen hebben een hogere aanspraak op dividenden, of verdeling van andere bezittingen dan gewone aandelen. Deze aandeelhouders hebben dus eerder recht op dividenden en bezittingen. Preferente aandelen worden ook wel bevoorrechte aandelen genoemd. De details van elk preferent aandeel verschillen per aandeel en worden vastgesteld bij de uitgifte.

Hoe werken preferente aandelen?

Een preferent aandeel kun je zien als een hybride aandeel. Preferente aandelen hebben namelijk zowel kenmerken van gewone aandelen als van obligaties. Een preferent aandeel combineert de stabiele inkomsten van obligaties met de voordelen van aandelenbezit. Je kunt hierbij denken aan een mogelijk waardestijging van het aandeel.

Voordelen van preferente aandelen

Afhankelijk van jouw beleggingsdoelstellingen kunnen preferente aandelen een goede aanvulling zijn op je portefeuille. Enkele van de belangrijkste voordelen van preferente aandelen zijn:

  • Hogere dividenden. In het algemeen kun je hogere dividenden ontvangen met preferente aandelen. Daarnaast zijn de dividenden meestal ook hoger dan de rente die je ontvangt op obligaties. Dit heeft te maken met de hogere risico’s wat het aandeel heeft ten opzichte van obligaties.
  • Je hebt voorrang bij een faillissement. Als het bedrijf failliet gaat, staan preferente aandeelhouders voor gewone aandeelhouders bij het verdelen van de bezittingen. Toch zijn aandeelhouders met preferente aandelen nog wel later aan de beurt dan obligatiehouders en andere geldverstrekkers.
  • Mogelijkheid om preferente aandelen om te zetten in gewone aandelen. Wanneer je converteerbare aandelen koopt, kun je je preferente aandelen inruilen voor gewone aandelen. Als de waarde van de gewone aandelen flink stijgt, kun je je aandelen converteren en profiteren van de waardestijging terwijl je had belegd in een minder risicovol aandeel.

Nadelen van preferente aandelen

Preferente aandelen hebben de volgende nadelen:

  • Komen weinig voor. In Nederland komen preferente aandelen erg weinig voor. In andere landen, zoals de Verenigde Staten komen ze veel vaker voor. Wanneer je dus wilt beleggen in preferente aandelen, kun je beter op zoek gaan naar Amerikaanse aandelen.
  • Geen stemrecht. Met een preferent aandeel heb je over het algemeen geen stemrecht in het bedrijf.
  • Vast dividend. Dit is zowel een voordeel als een nadeel. Het voordeel is dat je weet waar je als belegger aan toe bent, waardoor je minder risico loopt. Het nadeel is dat het dividend niet omhooggaat wanneer een bedrijf meer winst maakt, waardoor je potentiële rendement lager is.

Preferente aandelen vs normale aandelen

Hieronder bespreken we per onderdeel de verschillen tussen preferente en normale aandelen.

Rendement

Het algemene doel van het beleggen in zowel gewone aandelen als preferente aandelen is dat je eigenaar kunt worden van het onderliggende bedrijf. Waarschijnlijk heb je wel vaker van gewone aandelen gehoord. Deze aandelen geven je stemrecht en keren vaak ook dividend uit. Preferente aandelen bieden alleen meer regelmatige, geplande dividenduitkeringen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor sommige beleggers, maar ze bieden mogelijk niet hetzelfde stemrecht en potentiële waardegroei.

Met gewone aandelen kan je rendement op waardegroei in theorie onbeperkt zijn. Er is namelijk geen limiet met hoeveel de aandelenprijs kan stijgen. Met preferente aandelen zijn je winsten beperkter. Dat komt doordat, net als obligatiekoersen, de koers van preferente aandelen langzaam verandert en gebonden is aan de marktrente.

Preferente aandelen bieden wel meer stabiliteit en minder risico dan gewone aandelen. Hoewel ze niet gegarandeerd zijn, hebben de dividenden voorrang op gewone aandelen en kunnen ze zelfs worden betaald als een bedrijf het zich op een bepaald moment niet kan veroorloven.

Faillissement

Preferente aandeelhouders komen ook voor gewone aandeelhouders, maar wel na obligatiehouders en andere geldschieters, in aanmerking voor het ontvangen van betalingen als een bedrijf failliet gaat. Als een bedrijf failliet gaat en wordt geliquideerd, worden obligatiehouders namelijk eerst terugbetaald uit de overgebleven activa, gevolgd door preferente aandeelhouders. Gewone aandeelhouders zijn de laatste in de rij, hoewel ze meestal worden weggevaagd in een faillissement.

Terugroepen van aandelen

Wat ook belangrijk is om te weten is dat preferente aandelen opeisbaar zijn op een manier dat gewone aandelen dat niet zijn. Na een bepaalde datum kan het bedrijf preferente aandelen namelijk terugroepen. Dit kan tegen de nominale waarde zijn of een iets hogere prijs. Beide prijzen kunnen wel verschillen van de marktprijs die je voor de preferente aandelen hebt betaald.

Een bedrijf kan preferente aandelen terugroepen en opnieuw uitgeven om de dividenduitkering te verlagen om aan de huidige rentetarieven te kunnen voldoen. Bedrijven kunnen ook obligaties terugroepen en opnieuw uitgeven om vergelijkbare redenen.

Preferente aandelen vs obligaties

Preferente aandelen bieden stabiele en regelmatige inkomsten in de vorm van dividenden. Deze dividenden lijken op de rentebetalingen van obligaties. Een andere overeenkomst is dat preferente aandelen net als obligaties worden uitgegeven met een vaste nominale waarde. De nominale waarde wordt gebruikt om dividenduitkeringen te berekenen en is niet gerelateerd aan de aandelenkoers van preferente aandelen.

Dividenden van preferente aandelen zijn niet gegarandeerd, in tegenstelling tot de meeste rentebetalingen op obligaties. Als de winst van een bedrijf inzakt of wanneer het bedrijf zelfs verlies maakt, kan het bedrijf ervoor kiezen om de dividenduitkeringen te verlagen of helemaal stop te zetten. Het is wel zo dat de dividenden op gewone aandelen eerder worden verlaagd of afgeschaft dan dividenden op preferente aandelen. De uitbetalingen op preferente aandelen zitten qua risico dus precies tussen obligaties en gewone aandelen in.

Beleggen in preferente aandelen

Preferente aandelen worden net als gewone aandelen verhandeld op een beurs. Dit betekent dat je preferente aandelen gewoon kunt kopen bij een broker, zoals DEGIRO. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat preferente aandelen in Nederland niet echt veel voorkomen. Er zijn maar een bepaald aantal Nederlandse bedrijven waarvan je preferente aandelen kunt kopen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hebben preferente aandelen stemrecht?

Preferente aandelen hebben over het algemeen geen stemrecht. Er zijn wel een beperkt aantal preferente aandelen met speciale stemrechten om bijzondere gebeurtenissen goed te keuren (zoals de uitgifte van nieuwe aandelen of de goedkeuring van de overname van een onderneming) of om bestuurders te kiezen. De meeste preferente aandelen heb echter geen stemrechten. De rechten die een preferent aandeel heeft zijn altijd afhankelijk van de rechten die aan de preferente aandelen zijn toegekend op het moment van oprichting.

Wat zijn preferente aandelen OTC?

Dit zijn aandelen die over-the-counter (OTC) worden verhandeld. Bij over-the-counter (OTC), ook wel buiten de beurs om, wordt rechtstreeks tussen twee partijen gehandeld, zonder het toezicht van een beurs. Een handelen via een beurs heeft een aantal voordelen, waaronder: een beurs zorgt voor een hogere liquiditeit, een beurs zorgt voor transparantie en een beurs volgt de actuele marktprijs. Bij het OTC-handelen zijn de risico’s daardoor iets groter.

Wat zijn de transactiekosten bij preferente aandelen?

De transactiekosten bij preferente aandelen zijn hetzelfde als de transactiekosten op gewone aandelen. Doordat de transactiekosten sterk verschillen per broker is het moeilijk om te zeggen wat de exacte transactiekosten zijn.

Author

Tom Otto is een gepassioneerde bedrijfskundige met een gespecialiseerde focus op beleggen. Met deze website wil hij het voor iedereen makkelijker maken om te beginnen met beleggen. Tom gelooft in beleggen voor de lange termijn en zijn favoriete quote die dat helemaal samenvat is: "The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient". Met een sterke interesse in waardebeleggen en ETF's heeft Tom zichzelf verder ontwikkeld door het uitgebreid bestuderen van klassiekers zoals 'De Intelligente Belegger' en het volgen van de inzichten en strategieën van Warren Buffett.

Write A Comment