Wat is netto contante waarde (NCW)?

Netto contante waarde is het verschil tussen de contante waarde van de inkomende kasstromen en de contante waarde van de uitgaande kasstromen over een bepaalde periode. De netto contante waarde methode kan worden gebruikt om de winstgevendheid van een investering of project te analyseren.

Wat zegt de netto contante waarde?

Wat betekent een positieve netto contante waarde?

Een positieve netto contante waarde betekent dat de investering als winstgevend wordt beschouwd. Een positieve NCW geeft aan dat de verwachte toekomstige opbrengsten van de investering die door de geplande of gefinancierde onderneming wordt gegenereerd, hoger zullen zijn dan de verwachte kosten.

Wat betekent een negatieve NCW?

Een negatieve netto contante waarde betekent een nettoverlies. Dit gegeven vormt de kern van de netto contante waarde methode, die voorschrijft dat alleen potentiële investeringen met een positieve netto contante waarde mogen worden uitgevoerd.

Netto contante waarde berekenen

Om de netto contante waarde te berekenen moeten de toekomstige kasstromen van een investering gedisconteerd worden tot contante bedragen met behulp van een disconteringsvoet. De disconteringsvoet geeft de kapitaalkosten en het risico van het project weer. Vervolgens worden alle kasstromen door middel van die disconteringsvoet teruggerekend naar één contante waarde getal in de discounted cash flow (DCF). Door dit getal af te trekken van de oorspronkelijke investering, krijg je de netto contante waarde.

Disconteringsvoet

Een goede disconteringsvoet houdt rekening met factoren als de inflatie, gemiddelde marktrendement en de risico’s van een investering. De beste methode om een disconteringsvoet te berekenen is door middel van de WACC. Door middel van de WACC kunnen de kosten van kapitaal voor een onderneming worden vastgesteld, waardoor toekomstige kasstromen op een betrouwbare manier contant kunnen worden gemaakt.

Netto contante waarde formule

De netto contante waarde wordt berekend aan de hand van de volgende formule: NCW = Rt / (1+i)^t.

In deze formule is:

Rt = Netto kasstroom
i = Disconteringsvoet
t = Periode van de kasstroom

Voorbeeld netto contante waarde berekenen

In dit voorbeeld gaan we uit van een onderneming die vastgoed verhuurt. Deze onderneming wil bereken of ze een bepaalde investering moeten gaan doen. De investering bestaat uit twee appartementen ter waarde van €250.000 per appartement. In totaal bedraagt de investering dus €500.000. De onderneming kan de appartementen verhuren voor €25.000 per stuk. Dit komt neer op een totale kasstroom van €50.000 per jaar. Om de netto contante waarde te berekenen gaan we in dit voorbeeld uit van een disconteringsvoet van 5%. In de tabel hieronder is uitgewerkt hoe de berekening van de contante waarde van de kasstroom per jaar er dan uitziet.

JaarKasstroomBerekeningContante waarde
1€50.000 €50.000 / (1+0.05)^1=€47.619
2€50.000€50.000 / (1+0.05)^2 =€45.351
3€50.000€50.000 / (1+0.05)^3 =€43.192
4€50.000€50.000 / (1+0.05)^4=€41.135
5€50.000€50.000 / (1+0.05)^5=€39.176
Totaal =€216.474
Berekening Netto contante waarde

Netto Contante Waarde vs Internal Rate of Return

De internal rate of return (IRR) lijkt veel op de netto contante waarde methode, omdat beide methodes worden berekend aan de hand van de DCF. De IRR is een methode je in de financiële analyse kan gebruiken om het rendement van een potentiële investeringen in te schatten. De IRR is een disconteringsvoet die de netto contante waarde (NCW) van alle kasstromen gelijk maakt aan nul in een DCF formule.

Een voordeel van het gebruiken van de IRR is dat je verschillende investeringen gemakkelijk kunt vergelijken. Doordat de IRR een percentage geeft, kan je investeringen met een andere investeringstermijn of grote alsnog gemakkelijk vergelijken op financiële aantrekkelijkheid. Toch wordt de IRR methode normaal gesproken als minder betrouwbaar gezien dan de NCW methode. Dit komt doordat de IRR ervan uitgaat dat er altijd voor hetzelfde rendement geherinvesteerd kan worden, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is.

De IRR en NCW kunnen beide eenvoudig berekend worden wanneer er een DCF is gemaakt. Dit maakt dat deze twee methodes ook gemakkelijk kunt combineren, door ze beide te berekenen.


FAQ (veelgestelde vragen)

Hoe bereken je de netto contante waarde?

De netto contante waarde kun je berekenen door de toekomstige kasstromen van een investering te disconteren met behulp van een disconteringsvoet. Op deze manier reken je terug naar één contante waarde-getal. Door dit getal af te trekken van de oorspronkelijke investering, wordt de netto contante waarde van de investering verkregen.

Wat is netto contante waarde?

Netto contante waarde (NCW) is het verschil tussen de contante waarde van de inkomende kasstromen en de contante waarde van de uitgaande kasstromen over een bepaalde periode. De NCW methode kan worden gebruikt om de winstgevendheid van project of investering te beoordelen.

Waarom moeten kasstromen contant worden gemaakt?

Toekomstige euro’s zijn minder waard dan huidige euro’s. Dit komt niet alleen door inflatie maar ook door productiviteit van het kapitaal en door het risico.
Bij investeringen moeten de huidige euro’s daarom voortdurend worden vergeleken met euro’s op een ander moment in de tijd. Om dergelijke vergelijkingen en evaluaties te maken, kunnen investeerders daarom het beste gebruik maken van de contante waarde.

Wat is een goede netto contante waarde?

In theorie is een netto contante waarde goed als deze groter is dan nul. Bij de berekening van de netto contante waarde wordt immers door middel van disconteringsvoet alle relevante factoren meegenomen, zoals de kapitaalkosten, de opportuniteitskosten en de risicotolerantie van de investeerder. Daarom is zelfs een NCW van € 1 theoretisch al goed. In de praktijk zullen veel investeerders echter een hogere NCW eisen, zoals €20.000 of meer, als extra veiligheidsmarge.

Misschien vind je dit ook interessant?

Wat is de Discounted cash flow (DCF)?

WACC – Wat is de formule en waar wordt het voor gebruikt?

Investeren in vastgoed | Hoe moet dat? | Uitgebreide uitleg

Beleggen in vastgoed | Gids hoe je kan beleggen in vastgoed

Author

Tom Otto is een gepassioneerde bedrijfskundige met een gespecialiseerde focus op beleggen. Met deze website wil hij het voor iedereen makkelijker maken om te beginnen met beleggen. Tom gelooft in beleggen voor de lange termijn en zijn favoriete quote die dat helemaal samenvat is: "The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient". Met een sterke interesse in waardebeleggen en ETF's heeft Tom zichzelf verder ontwikkeld door het uitgebreid bestuderen van klassiekers zoals 'De Intelligente Belegger' en het volgen van de inzichten en strategieën van Warren Buffett.

Write A Comment