In dit artikel gaan we in op de betekenis van EBITDA. Daarnaast vertellen we je hoe je het kunt berekenen en waar het vaak voor gebruikt wordt.

EBITDA betekenis

De betekenis van EBITDA is Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, en Amortization. EBITDA is een maatstaf die je kan gebruiken om de operationele prestaties van een bedrijf te beoordelen. Ook wordt de EBITDA wel eens gebruikt als de geschatte cash flow van een bedrijf.

EBITDA betekenis

EBITDA is een variant op EBIT. De toevoeging hierbij is dat bepaalde niet kasuitgaven (kosten die geen uitgaven zijn zoals bijvoorbeeld afschrijvingen) ook buiten beschouwing worden gelaten. Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld de afschrijvingen niet van de winst af worden gehaald, wat bij het berekenen van EBIT wel wordt gedaan. Het voordeel hiervan is om de factoren te verwijderen waar het bedrijf geen directe invloed op kan uitoefenen. De EBITDA geeft dus goed weer wat de werkelijke operationele opbrengsten van een onderneming zijn.

EBITDA is geen erkende maatstaf die door IFRS wordt gebruikt. Bepaalde beleggers, zoals bijvoorbeeld Warren Buffet, hebben zelfs iets tegen deze maatstaaf. De komt doordat de EBITDA geen rekening houdt met de afschrijvingen op de activa van een onderneming, terwijl dit wel relevant is. Als een bedrijf bijvoorbeeld veel afschrijfbare apparatuur heeft (en dus hoge afschrijvingskosten), dan worden de kosten van onderhoud en instandhouding van deze kapitaalgoederen niet meegenomen.

Aangezien een onderneming uiteindelijk wel deze apparatuur moet vervangen is het belangrijk om als belegger bewust te zijn van alle kosten van die onderneming, dus ook de afschrijvingen. Wanneer je dit niet doet schat je waarschijnlijk de winst veel te hoog in, waardoor je sneller het aandeel tegen een te hoge prijs koopt.

EBITDA formule betekenis

Nu we de betekenis van EBITDA weten gaan we kijken naar de formule. De formule voor het berekenen van EBITDA is:

EBITDA = Earnings + Interest + Tax + Depreciation + Amortization

Earnings = nettowinst
Interest = rente
Tax= belastingen
Depreciation = waardeverminderingen
Amortization = Afschrijvingen

of

EBITDA = Bedrijfswinst + Afschrijvingen + Waardeverminderingen

Hieronder volgt een uitleg van elk onderdeel van de formule:

Rente

Bij het berekenen van de EBITDA moet je de rentelasten optellen bij de nettowinst. In EBITDA zit dus een bedrag wat een onderneming eigenlijk kwijt is aan rentekosten. Dit bedrag is afhankelijk van het geld wat een bedrijf heeft geleend om zijn bedrijfsactiviteiten te financieren. Ieder bedrijf heeft een eigen kapitaalstructuur. Dit betekent dus ook dat ieder bedrijf verschillende rentelasten heeft. Het is daarom makkelijker om de rentelasten buiten beschouwing te laten om zo bedrijven gemakkelijk met elkaar te kunnen vergelijken. Dit is dan ook de belangrijkste reden dat de rentelasten bij zowel de EBIT als de EBITDA buiten beschouwing worden gelaten.

Belastingen

Belastingen variëren en zijn afhankelijk van de regio waarin het bedrijf actief is. Ieder bedrijf betaald belasting, maar de belasting maakt niet echt deel uit van de beoordeling van de prestaties van een bedrijf. Veel financiële analisten geven daarom de voorkeur om het vergelijken van bedrijven de belasting bij de nettowinst op tellen. Net zoals bij de rente, worden de belastingen zowel bij de EBIT als de EBITDA bij de winst opgeteld.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen en waardeverminderingen zijn afhankelijk van de investeringen die de onderneming in het verleden heeft gedaan en niet van de huidige bedrijfsresultaten. Ondernemingen investeren in vaste activa op lange termijn (zoals gebouwen) die hun waarde geleidelijk verliezen. Een onderneming heeft daardoor afschrijvingskosten die zijn gebaseerd op de mate van verslechtering van de activa per jaar.

De afschrijvingskosten worden het meest beïnvloed door de verwachte economische levensduur, de restwaarde en de gebruikte afschrijvingsmethode. Het komt regelmatig voor dat financiële analisten tot andere afschrijvingskosten komen. Voor de berekening van de EBITDA worden daarom de afschrijvingskosten bij de winst opgeteld.

Waarom de EBITDA gebruiken?

EBITDA voor het beoordelen van bedrijven

De EBITDA wordt voornamelijk gebruikt als een benadering voor de kasstroom. Daarnaast kan het je ook een snelle schatting geven van de waarde van een gebouw of bedrijf. Dit kun je doen door de gemiddelde EBITDA van een sector te pakken en deze te delen door de totale beurswaarde van deze sector. Je hebt dan de gemiddelde multiplier van een sector berekend.

Door dit vervolgens ook bij een specifiek bedrijf te doen, kun je bepalen of deze onderneming een hogere of lagere multiplier heeft dan de markt. Dit is een manier om te bepalen of een onderneming ten opzichte van haar concurrenten, over- of ondergewaardeerd is.

Veel private equity bedrijven gebruiken deze methode omdat het zeer goed is voor het vergelijken van soortgelijke bedrijven in dezelfde industrie. Ook de bedrijven zelf doen dit om zo hun prestaties te vergelijken met die van hun concurrenten.

EBITDA bij het investeren in vastgoed

Ook bij het bepalen van de waarde van vastgoed wordt vaak gebruikt gemaakt van de EBITDA. In de vastgoedwereld heeft ieder gebouw een bepaalde multiplier (waarde/EBITDA). Deze multiplier wordt door veel verschillende factoren beïnvloed. De belangrijkste factoren zijn: de kwaliteit van het gebouw en de locatie. Hoe beter het gebouw is, hoe meer het waard is, dat klinkt natuurlijk best logisch. Dit geldt ook voor de locatie, hoe beter de locatie, hoe meer het gebouw waard is.

Wanneer een vastgoedbelegger een investering wil beoordelen is hij slim wanneer hij kijkt naar de gemiddelde multiplier van vergelijkbaar vastgoed in een specifieke regio. Vervolgens gaat hij dit vergelijken met zijn berekening van de multiplier van een mogelijke aankoop. Wanneer de multiplier hoger is dan de gemiddelde multiplier is de vraagprijs waarschijnlijk te hoog, terwijl als de multiplier lager is dan het gemiddelde dan is het waarschijnlijk een goede investering.

Nadelen EBITDA betekenis

De EBITDA is geen officiële maatstaaf. Ook zijn sommige mensen sceptisch (zoals Warren Buffett) over het gebruik ervan. Het is namelijk niet zo dat het bedrijf echt geen rente of belastingen moet betalen. Dit geldt ook voor de waarde van de activa, deze wordt in de loop van de tijd ook minder waard en misschien is het beter om hier vooraf al rekening mee te houden.

Het is daarom nooit verstandig om je enkel op de EBITDA van een onderneming te focussen. Stel je voor, er is een snelgroeiend productiebedrijf met een stijgende omzet en EBITDA jaar na jaar. Om snel uit te breiden heeft het bedrijf in de loop der tijd veel vaste activa aangeschaft. Al deze vaste activa is gefinancierd met schulden. Het lijkt dan misschien zo dat de onderneming gigantisch snel groeit en de omzet van het bedrijf is zo hoog dat het in die zin één van de grotere bedrijven is in die sector. Toch kan het bedrijf amper winst maken door afschrijvingen op machines en de hoge rentelasten.

De vraag is dan of je als belegger nog steeds zo enthousiast bent. Als belegger moet je daarom ook altijd kijken naar andere maatstaven, zoals kapitaaluitgaven, kasstroom en het netto-inkomen.

Conclusie EBITDA betekenis

We hopen dat je na dit artikel de EBITDA betekenis weet. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel over de EBITDA betekenis, laat het dan achter in de comments.

Veelgestelde vragen

Wat is EBITDA?

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation en Amortization)
is een maatstaf voor de algemene financiële prestaties van een onderneming. Deze maatstaf wordt in sommige omstandigheden gebruikt als alternatief voor het netto-inkomen. De EBITDA is niet altijd een goede vervanger van de nettowinst aangezien deze methode een aantal kosten buiten beschouwing laat waardoor een te rooskleuring beeld kan ontstaan.

Wat is een goede EBITDA?

EBITDA is een maatstaf voor de financiële prestaties en de winstgevendheid van een onderneming. Een relatief hoge EBITDA is duidelijk beter dan een lagere EBITDA. Bedrijven van verschillende grootte in verschillende sectoren variëren sterk in hun financiële prestaties. Daarom is de beste manier om te bepalen of de EBITDA van een bedrijf goed is, door het getal te vergelijken met dat van zijn concurrenten.

Hoe bereken je de EBITDA?

Je kunt EBITDA berekenen met behulp van de informatie uit de winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en de balans van een bedrijf. De formule is als volgt: EBITDA = Netto-Inkomen + Rente + Belastingen + Afschrijvingen + Waardeverminderingen

Author

Tom Otto is een gepassioneerde bedrijfskundige met een gespecialiseerde focus op beleggen. Met deze website wil hij het voor iedereen makkelijker maken om te beginnen met beleggen. Tom gelooft in beleggen voor de lange termijn en zijn favoriete quote die dat helemaal samenvat is: "The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient". Met een sterke interesse in waardebeleggen en ETF's heeft Tom zichzelf verder ontwikkeld door het uitgebreid bestuderen van klassiekers zoals 'De Intelligente Belegger' en het volgen van de inzichten en strategieën van Warren Buffett.

Write A Comment