Wat is disconteringsvoet?

Een disconteringsvoet is het rendementspercentage dat wordt gebruikt om toekomstige kasstromen terug te rekenen tot hun huidige waarde. Dit percentage is vaak de Weighted Average Cost of Capital (WACC) van een bedrijf, het vereiste rendementspercentage of de hurdle rate.

disconteringsvoet
Wat is een disconteringsvoet?

Mogelijke methodes voor disconteringsvoet

Er zijn een aantal methodes om tot een percentage te komen waarmee toekomstige kasstromen contant kunnen worden gemaakt.

Overheidsobligaties
De eerste methode is door het rentepercentage op overheidsobligaties te gebruiken als disconteringsvoet. Overheidsobligaties worden namelijk gezien als risicovrij rendement. Een investering moet dus altijd meer opleveren dan dit rentepercentage. Door toekomstige kasstromen met dit percentage terug te rekenen naar nu, weet je of de investering wel of niet meer oplevert dan het risicovrije rendement.

Weighted Average Cost of Capital (WACC)
Een andere methode om toekomstige kasstromen contant te maken is door middel van de Weighted Average Cost of Capital (WACC). De WACC van een onderneming geeft aan wat de kosten zijn van een onderneming om aan kapitaal te komen. Het doel van de WACC is om een hindernisrente te bepalen voor mogelijke investeringen. De hindernisrente houdt rekening met de kosten van ‘equity’ en de kosten van ‘debt’. Dit wordt gedaan door te onderzoeken wat de specifieke landrisico’s, inflatie, marktrisico enzovoorts zijn.

Door de WACC te gebruiken als disconteringsvoet worden de toekomstige kasstromen op een goede manier contant gemaakt. Hierdoor kan er er op een betrouwbare manier worden vastgesteld hoe aantrekkelijk een investering is. De disconteringsvoet speelt ook een rol in de netto contante waarde methode (NCW) en de internal rate of return (IRR).

Disconteringsvoet in de Discounted Cash Flow

De Discounted Cash Flow (DCF) is een veelgebruikte waarderingsmethode die wordt gebruikt om de waarde van een investering te schatten op basis van de verwachte toekomstige kasstromen. DCF is gebaseerd op het concept van de tijdswaarde van geld. In de DCF worden de toekomstige kasstromen contant gemaakt door middel van de disconteringsvoet.

Simpel gezegd: wanneer voor een project nu (en in de toekomst) een bepaalde investering nodig is en er voorspellingen beschikbaar zijn over de toekomstige opbrengsten die het project zal opleveren, dan kan met behulp van de disconteringsvoet de huidige waarde van al die kasstromen worden berekend. Als de netto contante waarde positief is, wordt verwacht dat het een winstgevend project is. Zo niet, dan wordt het als verliesgevend beschouwd.


Misschien vind je dit ook interessant?

Investeren in vastgoed | Hoe moet dat? | Uitgebreide uitleg

Wat is de Discounted cash flow (DCF)?

Netto contante waarde (NCW) – Wat is het?

Return on Investment (ROI) – Wat is het?

Beleggen in vastgoed | Gids hoe je kan beleggen in vastgoed

Write A Comment