Wat is disconteringsvoet?

De disconteringsvoet is het percentage dat wordt gebruikt om toekomstige kasstromen terug te rekenen naar de huidige waarde. Geld wat je in de toekomst verdiend, is namelijk minder waard dan geld nu. Dit wordt ook wel de tijdswaarde van geld genoemd.

Om twee redenen is geld in de toekomst minder waard. De eerste reden is inflatie. Inflatie betekend het stijgen van het algemeen prijspeil. Met een euro nu kan je dus meer kopen dan in de toekomst, doordat de prijzen in de toekomst hoger liggen.

De andere reden is ‘de kans om geld te verdienen’. Een goede belegger zorgt er namelijk voor dat hij met zijn geld meer geld verdient. Beleggers hebben daarom liever nu geld dan over een jaar, zodat ze over dit jaar al rendement kunnen behalen.

Een veel gebruikte methode voor het berekenen van de disconteringsvoet is de Weighted Average Cost of Capital (WACC) die kan worden berekend per bedrijf.

disconteringsvoet
Wat is een disconteringsvoet?

Disconteringsvoet in de DCF methode

De discounted cash flow (DCF) methode is een veelgebruikte waarderingsmethode die wordt gebruikt om de waarde van een investering te schatten op basis van de verwachte toekomstige kasstromen. De DCF methode is gebaseerd op het concept van de tijdswaarde van geld. In de DCF worden de toekomstige kasstromen contant gemaakt door middel van de disconteringsvoet.

Dit maakt de disconteringsvoet een cruciaal onderdeel van de discounted cash flow (DCF) methode. Het doel van de DCF methode in combinatie met de disconteringsvoet is om de levensvatbaarheid of aantrekkelijkheid van een project te beoordelen. Dit wordt gedaan door de contante waarde (huidige waarde) van de toekomstige kasstromen te berekenen, door middel van de disconteringsvoet.

Voordat de disconteringsvoet kan worden gebruikt wordt er altijd eerst onderzocht wat het investeringsbedrag is. Vervolgens wordt er gekeken wat voor rendement de investering gaat opleveren. De beste manier om dit te doen is door goed te onderzoeken hoeveel de investering aan kasstromen per jaar gaat opleveren. Wanneer dit is gedaan wordt de disconteringsvoet pas gebruikt. De disconteringsvoet wordt dan gebruikt om de huidige waarde van de toekomstige kasstromen te berekenen.

Netto contante waarde

Wanneer bovenstaande stappen zijn uitgevoerd kan je bepalen of het een aantrekkelijke investering is of niet. Als er een disconteringsvoet is gebruikt dan bepaal je de aantrekkelijkheid van een investering vrijwel altijd door middel van de netto contante waarde. De netto contante waarde kun je berekenen door de som van alle verdisconteerde kasstromen af te trekken van de oorspronkelijke investering. Als de netto contante waarde positief is, wordt verwacht dat het een winstgevend project is. Zo niet, dan wordt het als verliesgevend beschouwd.

Voor een complete uitleg en een voorbeeld van de netto contante waarde raden wij je aan om ons volledige artikel te lezen. Dit kan je doen door op de volgende linke te klikken: Netto Contante Waarde (NCW) || Berekening + Formule

Voorbeeld disconteringsvoet

Wanneer je nog niet vaak een DCF hebt gezien of gebruikt is bovenstaand verhaal waarschijnlijk nog een beetje vaag. Om het wat duidelijker te maken hebben leggen we het nog een keer uit door middel van een voorbeeld.

Stel een onderneming wilt een nieuwe investering doen, waardoor zij in de toekomst €100.000 extra aan vrije kasstroom genereren, maar zij zijn vooral benieuwd wat de huidige waarde is van die toekomstige kasstromen.

Het bedrijf heeft een minimaal vereist rendement van 10%, wat dus betekend dat de disconteringsvoet 10% is. De kasstromen van de komende 10 jaar zien er dan als volgt uit:

Voorbeeld disconteringsvoet

De disconteringsvoet per jaar wordt met de volgende formule berekend:

Disconteringsfactor = 1 / (1 * (1 + Disconteringsvoet) Periode Aantal)

Ieder jaar wordt de impact van de disconteringsvoet groter, want hoe verder in de toekomst je geld verdient, hoe minder het nu waard is. Dit effect zie je ook terug in het schema hierboven. Ieder jaar wordt hetzelfde bedrag verdient, terwijl de contante waarde steeds minder wordt.

Impact van de disconteringsvoet

Zolang de disconteringsvoet boven de groeivoet (groeipercentage van de kasstromen) ligt, neemt de contante waarde van de kasstromen ieder jaar af. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat kasstromen die te ver in de toekomst liggen bijna of helemaal geen huidige waarde hebben.

In de grafiek hieronder kan je goed zien wat het effect is van de disconteringsvoet.

Impact disconteringsvoet

In de grafiek nemen de kasstromen jaarlijks toe met 3% en wordt er gewerkt met een disconteringsvoet van 15%. Je kan goed zien dat de contante waarde (de verdisconteerde kasstroom) ieder jaar afneemt. Dat komt doordat de disconteringsvoet hoger ligt dan de groeivoet.

In jaar 25 is de contante waarde nog maar zo’n €6.000 terwijl de kasstroom hoger is dan ooit. Dit is precies wat de disconteringsvoet doet.

Mogelijke methodes voor disconteringsvoet

Er zijn een aantal methodes om tot een percentage te komen waarmee toekomstige kasstromen contant kunnen worden gemaakt. De meest gebruikte methodes zijn het risicovrije rendement (rente van overheidsobligaties) en de Weighted Average Cost of Capital (WACC). Wat dit precies inhoudt leggen we hieronder uit.

1. Disconteringsvoet op basis van risicovrije rendement

De eerste methode voor het bepalen van de disconteringsvoet is door het opzoeken van het risicovrije rendement. In de praktijk wordt dit meestal gedaan door het rentepercentage op overheidsobligaties te gebruiken. Overheidsobligaties worden namelijk gezien als investeringen met vrijwel geen risico.

Wanneer het risicovrije rendement wordt gebruikt moet een investering altijd meer opleveren dan dit percentage. Door toekomstige kasstromen met dit percentage terug te rekenen naar nu, weet je of de investering wel of niet meer oplevert dan het risicovrije rendement.

De logica hierachter is dat een investering pas interessant wordt wanneer het meer oplevert dan het risicovrije rendement. Wanneer je verwacht dat een investering minder oplevert dan dit percentage kun je beter gewoon de overheidsobligaties kopen als investering.

2. Weighted Average Cost of Capital (WACC)

Een andere methode om toekomstige kasstromen contant te maken is door middel van de Weighted Average Cost of Capital (WACC) als disconteringsvoet. De WACC van een onderneming geeft aan wat de kosten van een onderneming zijn om aan kapitaal te komen.

Het doel van de berekening van de WACC is om een hindernisrente te bepalen voor mogelijke investeringen. De hindernisrente houdt rekening met de kosten van ‘equity’ en de kosten van ‘debt’. Dit wordt gedaan door te onderzoeken wat de specifieke landrisico’s, inflatie, marktrisico enzovoorts zijn.

Door de WACC te gebruiken als disconteringsvoet worden de toekomstige kasstromen op een goede manier contant gemaakt. Hierdoor kan er er op een betrouwbare manier worden vastgesteld hoe aantrekkelijk een investering is. De disconteringsvoet speelt ook een rol in de netto contante waarde methode (NCW) en de internal rate of return (IRR).

Nadelen van het gebruik van de disconteringsvoet

Hoewel de berekening van de disconteringsvoet en het gebruik ervan in financiële modellen wetenschappelijk lijken, zijn er veel aannames die slechts een gok zijn over wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Bovendien wordt er slechts één disconteringsvoet gebruikt om alle toekomstige kasstromen te waarderen, terwijl in feite rentevoeten en risicoprofielen voortdurend veranderen.

Wanneer de WACC als disconteringsvoet wordt gebruikt, draait de berekening rond het gebruik van de bèta van een onderneming, wat een maatstaf is voor de historische volatiliteit van de rendementen van een investering. De historische volatiliteit van de rendementen is niet noodzakelijk een goede maatstaf voor hoe risicovol iets in de toekomst zal zijn.


Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is de disconteringsvoet?

De disconteringsvoet is de rentevoet die wordt gebruikt in de discounted cash flow (DCF) analyse om de huidige waarde van toekomstige kasstromen te bepalen. De disconteringsvoet kun je zien als een soort hindernisrente die een investering minimaal moet opleveren om winstgevend te zijn.

Wat zegt de contante waarde?

De netto contante waarde is de contante waarde van de kasstromen tegen het vereiste rendementspercentage van je project in vergelijking met de initiële investering. Praktisch gezien is het een methode om het rendement op investering, of ROI, van een investering te berekenen. Door te kijken naar al het geld dat je verwacht te verdienen met de investering en dat rendement te vertalen naar de euro’s van vandaag, kun je beslissen of de investering winstgevend is of niet.

Hoe bereken je de disconteringsvoet?

Er zijn twee veelgebruikte disconteringsmethode, namelijk de Weighted Average Cost of Capital (WACC) en het risicovrije rendement. De disconteringsformule van de WACC is: WACC = E/V x Ce + D/V x Cd x (1-T). Het risicovrije rendement is eenvoudiger te berekenen, deze wordt namelijk simpelweg bepaald door het rentepercentage op overheidsobligaties te pakken. Overheidsobligaties van landen als Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten worden namelijk gezien als investeringen met vrijwel geen risico.

Misschien vind je dit ook interessant?

Investeren in vastgoed | Hoe moet dat? | Uitgebreide uitleg

Return on Investment (ROI) – Wat is het?

Beleggen in vastgoed | Gids hoe je kan beleggen in vastgoed

Author

Tom Otto is een gepassioneerde bedrijfskundige met een gespecialiseerde focus op beleggen. Met deze website wil hij het voor iedereen makkelijker maken om te beginnen met beleggen. Tom gelooft in beleggen voor de lange termijn en zijn favoriete quote die dat helemaal samenvat is: "The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient". Met een sterke interesse in waardebeleggen en ETF's heeft Tom zichzelf verder ontwikkeld door het uitgebreid bestuderen van klassiekers zoals 'De Intelligente Belegger' en het volgen van de inzichten en strategieën van Warren Buffett.

Write A Comment