In dit artikel leggen wij uit wat de betekenis van derivaten is en geven we wat voorbeelden van derivaten. We vertellen ook hoe je in derivaten kunt handelen.

Derivaten betekenis

De betekenis van derivaten is financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de waarde van een onderliggend beleggingsproduct. Derivaten zijn complexe financiële instrumenten die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden.

Handelaren gebruiken derivaten gebruiken om toegang te krijgen tot specifieke markten. De meest voorkomende onderliggende beleggingsproducten voor derivaten zijn aandelen, obligaties, grondstoffen, valuta’s, rentevoeten en indexen. De waarde van de contracten hangt af van veranderingen in de prijzen van het onderliggende beleggingsinstrument.

Soorten derivaten betekenis

CFD’s

CFD’s zijn financiële contracten waarmee je kunt profiteren van een prijsstijging of daling van een onderliggend beleggingsinstrument. Doordat er een waardeverschil ontstaat tussen de aan- en verkoopprijs maak je winst wanneer dit verschil positief (wanneer je long gaat). Je kan in CFD’s beleggen via een CFD broker. Door een contract met een prijsafspraak kunnen brokers flexibelere handelsmogelijkheden aanbieden dan bij gewone aandelen. Zo heb je bij CFD’s vaak ook de mogelijkheid om short te gaan en kun je handelen met leverage.

Opties

Opties geven de koper van de contracten het recht, maar niet de plicht, om de onderliggende waarde tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of te verkopen. Afhankelijk van het type optie kan de koper de optie uitoefenen op de vervaldag (Europese opties) of op een willekeurige datum vóór de vervaldag (Amerikaanse opties). Bij veel Nederlandse brokers is het niet mogelijk om te beleggen in opties. Bij DEGIRO kan dit wel, maar waar je wel rekening mee moet houden is dat opties altijd per 100 contracten worden verhandeld. Aangezien individuele contracten al relatief duur kunnen zijn, heb je voor het handelen in opties wel redelijk wat geld nodig.

Swaps

Swaps zijn afgeleide contracten die de uitwisseling van kasstromen tussen twee partijen mogelijk maken. Normaal gesproken bestaat een swap aan de ene kant uit een vaste kasstroom en aan de andere kant uit een vlottende kasstroom. Bij een swap willen deze partijen de kansen en verplichtingen bij de kasstroom ruilen. De meest populaire soorten swaps zijn renteswaps, grondstoffenswaps en valutaswaps. Swaps worden vaak gebruikt door grotere beleggingsbedrijven en niet zo zeer door individuele beleggers. Het is dan ook niet mogelijk om deze derivaten via een broker te verhandelen.

Turbo’s, Speeders, Sprinters en Boosters

Dit klinkt als een hele rits aan lastige derivaten, maar dat valt mee. Dit zijn derivaten die zijn uitgegeven door specifieke organisaties. Zo heeft ABN-AMRO turbo’s ontwikkeld. Je kunt al deze derivaten eigenlijk vergelijken met CFD’s. Wil je er mee over weten? Lees dan dit artikel eens: Wat zijn Turbo’s, Speeders, Boosters & Sprinters?

Voordelen van derivaten

Beleggen in derivaten is tegenwoordig zeer populair. Dit komt voornamelijk doordat het beleggen in derivaten een aantal voordelen heeft, namelijk:

  1. Risicoblootstelling afdekken: Aangezien de waarde van de derivaten gekoppeld is aan de waarde van een onderliggend beleggingsinstrument, kunnen derivaten worden gebruikt voor het afdekken van risico’s. Een belegger kan bijvoorbeeld een derivatencontract kopen waarvan de waarde in tegengestelde richting beweegt van de waarde van een beleggingsinstrument dat hij bezit. Op die manier kunnen winsten op het derivatencontract verliezen op zijn oorspronkelijke belegging compenseren.
  2. Bepaling van de prijs van het onderliggende activum: Derivaten worden vaak gebruikt om de prijs van het onderliggende beleggingsinstrument te bepalen. Zo kunnen bijvoorbeeld de spotprijzen van futures dienen als indicatie van de prijs van een grondstof.
  3. Marktefficiëntie: Derivaten verhogen de efficiëntie van de financiële markten. De prijzen van het onderliggende beleggingsinstrument en het bijbehorende derivaat zijn dan ook meestal in evenwicht om arbitragekansen te vermijden.
  4. Toegang tot niet-beschikbare activa of markten: Derivaten kunnen investeerders helpen toegang te krijgen tot beleggingsinstrumenten of markten die anders niet beschikbaar zouden zijn. Een onderneming kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van renteswaps een gunstiger rentetarief krijgen in vergelijking met de rentetarieven die beschikbaar zijn door rechtstreeks te lenen.
  5. Hefboomwerking: Met derivaten kun je vaak gebruik maken van hefboomwerking. Dit versterkt je winsten en verliezen. Dit kan dus zowel een voordeel als nadeel zijn.

Nadelen van derivaten

Ondanks de voordelen die derivaten de financiële markten bieden, hebben deze financiële instrumenten ook een aantal belangrijke nadelen. Deze nadelen hebben geleid tot zeer grote gevolgen tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2007-2008. De grote verliezen op de door hypotheek gedekte waardepapieren en credit-default swaps leidde tot de ineenstorting van de financiële wereld over de hele wereld. Derivaten hebben de volgende nadelen:

  1. Hoog risico: De hoge volatiliteit van derivaten kunnen voor grote verliezen zorgen. De opbouw en werking van derivaten maken de waardering heel ingewikkeld of zelfs onmogelijk. Beleggen in derivaten is daarom dus heel risicovol.
  2. Speculatieve kenmerken: Derivaten worden voornamelijk gebruikt voor speculeren en niet voor het beleggen op de lange termijn. Door het riskante karakter van derivaten en hun onvoorspelbare gedrag kan speculatie tot enorme verliezen leiden.
  3. Tegenpartijrisico: Hoewel op de beurzen verhandelde derivaten doorgaans wel veilig te verhandelen zijn, zonder een groot tegenpartijrisico, kunnen derivaten die over-the-counter worden verhandeld wel extra risicovol zijn door het tegenpartijrisico.

Conclusie derivaten betekenis

Hopelijk weet je nu de betekenis van derivaten. Ze kunnen erg handig zijn, maar ook gevaarlijk. Je ziet vaak dat mensen met derivaten gaan handelen, terwijl ze er niet genoeg verstand van hebben. Zorg dus dat je een derivaat goed begrijpt voordat je hier echt mee gaat handelen!

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is een derivaat?

Een derivaat is een contract wat waarde heeft door een onderliggend beleggingsinstrument. Dit onderliggende instrument kan bijvoorbeeld een aandeel, index of een swap zijn.

Wat zijn voorbeelden van derivaten?

Voorbeelden van derivaten zijn opties, CFD’s en renteswaps. Sommige derivaten worden verhandeld op de beurs. Deze derivaten kan je ook kopen bij een aantal brokers. Andere derivaten worden juist door de brokers zelf opgezet, zoals CFD’s.

Hoe groot is de derivatenmarkt?

De derivatenmarkt is een gigantische markt. De derivatenmarkt is zelfs een stuk groter dan de aandelenmarkt zelf. Het is moeilijk te zeggen hoe groot de derivatenmarkt precies is, maar de waarde wordt geschat op meer dan 1,2 quadriljoen dollar. Sommige analisten schatten de derivatenmarkt zelfs op meer dan 10 keer de omvang van het totale bruto binnenlandse product (BBP) van de hele wereld. Dit komt door de hoge hefbomen.

Author

Tom Otto is een gepassioneerde bedrijfskundige met een gespecialiseerde focus op beleggen. Met deze website wil hij het voor iedereen makkelijker maken om te beginnen met beleggen. Tom gelooft in beleggen voor de lange termijn en zijn favoriete quote die dat helemaal samenvat is: "The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient". Met een sterke interesse in waardebeleggen en ETF's heeft Tom zichzelf verder ontwikkeld door het uitgebreid bestuderen van klassiekers zoals 'De Intelligente Belegger' en het volgen van de inzichten en strategieën van Warren Buffett.

Write A Comment