In dit artikel onderzoeken we of het verstandig is om het beleggingsadvies van analisten te volgen en of dit voor de lange termijn een goede beleggingsstrategie is.

Volgens Universitair docent Dirk Gerritsen (Universiteit Utrecht), zou je in 2021 de markt hebben verslagen door de adviezen van analisten te volgen [1]. Dit is natuurlijk zeer interessant, aangezien dit zou betekenen dat je beter beleggingsadvies kunt volgen dan te beleggen in een index.

Beleggingsadvies van analisten komt tot stand doordat grote zakenbanken onderzoek doen naar de omzet en winstontwikkelingen van beursgenoteerde bedrijven. Op basis van deze voorspellingen wordt er geadviseerd of een aandeel koopwaardig is of niet.

Onderzoek naar beleggingsadvies analisten

Zoals we al hebben gezegd zou je volgens onderzoek, gedaan door Dirk Gerritsen, in 2021 de markt hebben verslagen door analisten te volgen, maar hoe is dit precies onderzocht?

Het onderzoek heeft enkel betrekking op de Nederlandse beurs. Het onderzoek is gebaseerd op de adviezen van de vijftien banken die in 2021 het actiefst waren in het geven van adviezen. In totaal hebben deze banken 2449 adviezen gegeven. Deze adviezen vormen de data die zijn gebruikt in het eerdere onderzoek.

In het onderzoek van Dirk Gerritsen focust hij zich op twee delen. Allereerst heeft hij onderzocht wat de resultaten zijn van de ‘gemiddelde analist’. Daarnaast heeft hij onderzocht wat de prestaties zijn per investeringsbank.

Beide zijn erg interessant om te weten, want zo kunnen we bepalen of je gewoon de gemiddelde adviezen kunt volgen of dat je je specifiek moet focussen op de beste beleggingsadviseur.

Hieronder bespreken per onderdeel hoe dit is onderzocht en wat de conclusies zijn.

Hoe waardevol is het gemiddelde beleggingsadvies?

Dit deel is onderzocht door de aandelen van de Nederlandse beurs dagelijks in te delen in drie categorieën, namelijk de topportefeuille, flopportefeuille en de nopportefeuille. De indeling is gebaseerd op basis van de beleggingsadviezen die de analisten hebben gegeven.

De 25% aandelen met de beste adviezen behoren tot de topportefeuille. De 25% aandelen met de meeste negatieve adviezen zitten in de flopportefeuille en de overgebleven aandelen belanden in de nopportefeuille. Deze portefeuilles lieten de volgende resultaten ten opzichte van het marktgemiddelde zien:

  • De topportefeuille presteerde 1,8% beter dan het marktgemiddelde.
  • De flopportefeuille presteerde 3,7% minder goed dan het marktgemiddelde.
  • De nopportefeuille presteerde 1,4% minder dan het marktgemiddelde.

De resultaten van 2021 spreken dus redelijk voor zichzelf. Afgelopen jaar presteerde de aandelen die werden aangeraden door analisten het beste en de aandelen waar de analisten het negatiefst over waren, presteerde het slechtste.

De tussenconclusie die we kunnen maken, is dat het gemiddelde beleggingsadvies in 2021 erg waardevol was.

Dit is natuurlijk al interessant, maar wat we eigenlijk willen weten is of we nu ook de beleggingsadviezen in 2022 moeten gaan volgen. Dit kunnen we nooit met zekerheid voorspellen, maar we kunnen wel proberen of we betrouwbaarder kunnen vaststellen of het volgen van beleggingsadviezen meer oplevert dan de AEX.

Voorgaande jaren

Om een beter beeld te krijgen of beleggingsadvies van analisten ook voor een lange periode meer oplevert, gaan we nu kijken of de resultaten van 2021 overeenkomen met de resultaten van de afgelopen jaren.

In de tabel hieronder kun je zien wat de resultaten van de analisten zijn ten opzichte van het marktgemiddelde in de afgelopen 12 jaar.

JaarPrestaties t.o.v. het marktgemiddelde
20100,3%
20110,5%
20126,7%
201311%
2014-3%
20156%
2016-4%
20172%
2018-5%
2019Ontbreekt
202017%
20211,8%
Prestaties analisten t.o.v. het marktgemiddelde

De conclusie hieruit is dat de adviezen van de analisten in de afgelopen 12 jaar gemiddeld 3,03% meer opleverde dan het marktgemiddelde. Het lijkt er nu steeds meer op dat je daadwerkelijk beter de beleggingsadviezen kunt volgen dan dat je belegt in een index.

Wat we hier wel op kunnen aanmerken is dat we hier enkel naar gegevens kijken tijdens een bullmarkt. Vanaf de crisis van 2008/2009 zijn de aandelenkoersen redelijk stabiel gestegen en het is bekend dat sommige aandelen, zoals groeiaandelen, beter presteren in dit klimaat.

Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat de analisten vaker voor deze aandelen kiezen, wat een verklaring zou kunnen zijn waarom ze de afgelopen jaren beter presteren dan de markt. Helaas hebben wij geen toegang tot de samenstelling van de portefeuilles, waardoor we niet kunnen bekijken welke type aandelen voornamelijk geadviseerd worden.

Conclusie deel 1

De enige conclusie die we daarom durven te trekken is, dat het volgen van beleggingsadvies meer oplevert dan de AEX index tijdens een bullmarkt. Uiteindelijk kunnen we na een bearmarkt dit onderzoek uitbreiden, zodat we betere conclusies kunnen trekken.

Wij denken dat dit een goede toevoegingen kan zijn aan het onderzoek, zeker doordat analisten de reputatie hebben dat ze vaak te optimistisch zijn ingesteld. Deze optimistische houding zien we ook terug in de verhouding tussen koop- en verkoopadviezen van afgelopen, maar hier komen we zo nog op terug.

Natuurlijk willen we er uiteindelijk achter komen of de prognoses die de analisten maken, daadwerkelijk de indexen verslaan en dat ze niet gewoon de populaire aandelen adviseren, waardoor ze tijdens optimistische tijden het goed lijken te doen. Als de prognoses van analisten echt goed zijn, zou je verwachten dat de geadviseerde aandelen tijdens een bearmarkt ook minder hard dalen het marktgemiddelde.

Resultaten per adviseur

In het tweede deel van het onderzoek is er onderzocht hoe goed de beleggingsadviezen waren per bank.

Een verschil dat gelijk opvalt is de verhouding tussen de koop-, houd-, en verkoopadviezen. Het grootste deel van de banken was positief ingesteld, aangezien bij elf van de vijftien banken meer dan 50% van de adviezen uit koopadviezen bestond. Bank of America had de positiefste blik van alle banken. In totaal waren 69% van adviezen koopadviezen.

Overzicht prestaties

In het overzicht hieronder kan je zien wat de prestaties per bank waren.

Zoals je kan zien heeft Kepler in 2021 het beste koopadvies gegeven, maar een bank is niet alleen succesvol door goede koopadviezen. Een bank kan namelijk ook succesvol zijn met goede verkoopadviezen. De belangrijkste reden waarom we dit meewegen is omdat we willen voorkomen dat een bank een beperkt aantal koopadviezen heeft gegeven die toevallig goed uitpakken, waardoor dit in één klap de beste adviseur lijkt.

We hebben liever dat de analyse van een bank klopt, waardoor ze goed kunnen voorspellen wanneer aandelen het zowel goed, als niet goed gaan doen.

Volgens Gerritsen kun je het beste kijken naar het verschil tussen de koop prestatie en verkoop prestatie, hoe groter het verschil hoe beter het advies. Wanneer we hiernaar kijken is Goldman Sachs de beste adviseur in 2021 gevolgd door de Bank of America Merrill Lynch.

Nu kunnen we alleen nog niet zeggen dat Goldman Sachs daadwerkelijk de beste beleggingsadviseur is. Voordat we hier uitspraken over gaan doen moet we eerst kijken of dit in het verleden ook het geval was.

Bij het kijken naar de afgelopen jaren kunnen we geen enkel patroon vinden. Goldman Sachs die dit jaar als beste presteerde met de Long-Short verhouding, stond hiermee vorig jaar op de zesde positie en met hun koopadviezen presteerde ze vorig jaar lager dan het marktgemiddelde.

Kepler Cheuvreux die dit jaar de beste koopadviezen gaf, presteerde vorig jaar helemaal slecht. De aandelen die deze bank toen adviseerde behaalde een rendement van -6%.

Wij zien voor de rest geen banken die consistent goed of slecht adviseren, waardoor we conclusie moeten trekken dat het succes van beleggingsadviezen niet wordt bepaald door specifieke banken.

Conclusie

We kunnen twee conclusies trekken. Allereerst weten we nu dat het volgen van de adviezen van analisten, in de afgelopen 12 jaar meer heeft opgeleverd dan het marktgemiddelde. Het lijkt er dan ook op dat analisten tijdens een bullmarkt beter presteren dan een index.

Aangezien alle gegevens zijn verzameld tijdens een bullmarkt weten we niet zeker of analisten het tijdens andere marktomstandigheden ook beter doen. Misschien kunnen we in de komende jaren dit onderzoek afmaken, zodra we ook te maken krijgen met andere marktomstandigheden.

Wat ook nog onderzocht kan worden is of analisten een bepaald type aandeel vaker aanraden dan andere aandelen. Wanneer dit het geval zou zijn kunnen de prestaties van analisten beter vergeleken worden met de gemiddelde prestaties van dat type aandeel. Op deze manier zou er beter geconcludeerd kunnen worden of de aandelen die analisten adviseren daadwerkelijk beter presteren dan het marktgemiddelde.

Een andere conclusie die we kunnen trekken is dat er geen specifieke investeringsbank is die het beter doet dan de rest. De resultaten van individuele banken zijn een stuk wisselvalliger dan het gemiddelde advies. Het beste wat je daarom kunt doen is het gemiddelde advies volgen, op deze manier zijn je prestaties stabieler.


Veelgestelde vragen

Wat is een beleggingsadviseur?

Een beleggingsadviseur is een expert op het gebied van beleggen. Veel beleggingsadviseurs werken als een analist bij een bank. Deze analisten geven adviezen over aandelen, waarbij koop, houd en verkoopadviezen geven per aandeel.

Behaal je een hoger rendement dan op een index, door beleggingsadvies te volgen?

In de afgelopen 12 jaar had je meer rendement behaald als je het gemiddelde advies had gevolgd dan dat je op de AEX zou hebben behaald. Het is niet zeker of de aandelen die analisten adviseren het in alle marktomstandigheden beter doen, maar het lijkt er wel op dat ze beter presteren tijdens een bullmarkt.

Literatuurlijst

Gerritsen, D. F., & Gerritsen, W. A. (2021, december). Analistenanalyse 2021: Beleggingsanalisten verslaan de markt.

Write A Comment